MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ

Mühendislik ekonomisi, sınırlı kaynaklar altında alternatif kullanımları belirleyen, ihtiyaç duyulan bilgileri toplayan ve bu bilgileri en iyi alternatifi seçmek için analiz eden operasyonel seviyede ekonomi bilimidir. Dersin hedefi, mühendislik öğrencilerine, karşılaştıkları ekonomik problemleri analiz edebilme, alternatifleri karlılık ölçütüne göre kıyaslayabilme ve karar verebilme yeteneği kazandırmaktır.

Weiterlesen: MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ

REEL EKONOMİ MİLLİ GELİR GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA (GSMH)

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) bir ülkeye mensup (milli) ekonomik ajanlarca belli bir dönemde,
genellikle bir yılda, üretilen nihai mal ve hizmetlerin toplam değeridir.
GSMH’nin üç önemli unsuru bulunmaktadır.
i- Nihai Mallar ve Katma Değer (Final Output and Value Added): GSMH hesaplarında nihai mal
veya hizmetlerin değeri esas alınır. Yani her üretim kademesinde nihai mala yapılan katkı, bir
başka ifade ile katma değerler gözönünde bulundurulur. Burada amaç çifte kayıt yapmayı
önlemektir.

Weiterlesen: REEL EKONOMİ MİLLİ GELİR GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA (GSMH)

EKONOMİK KRİZ NEDİR? EKONOMİK KRİZ NASIL GELİŞİR NASIL OLUR ?

Ekonomik kriz söz konusu olduğunda, beraberinde iki terim daha kullanılır çoğunlukla: Resesyon ve depresyon. Krizi tanımlarken, bu kavramlara da açıklık getirmek zorundayız.

Bir anlayışa göre resesyon (durgunluk) ekonomik faaliyetin yavaşlaması anlamına gelir. Daha önce erişilmiş bir konuma oranla bir büzülme, konjonktür düzeyinin alçalmasıdır; alçalma sığ ya da derin olabilir. Resesyon bazen “kriz”le eş anlamlı olarak da kullanılır. Daha modern başka bir anlayışa göre resesyon ekonomik faaliyetin zayıf şiddette ve kısa süreli olarak büzülüp kasılması demektir. Ancak bu ifadedeki nitelemeler görelidir. Eğer alçalma şiddetli ve uzayıcı nitelikte ise ve eğer çok daha vahim bir görünümde ise, o zaman kriz söz konusudur. Buna karşılık ekonomik faaliyet daha önce ulaşılmış olan düzeye nispetle oldukça uzun bir süre düşük bir düzeyde kalıyorsa, bu durum da depresyon olarak tanımlanmaktadır[1].

Weiterlesen: EKONOMİK KRİZ NEDİR? EKONOMİK KRİZ NASIL GELİŞİR NASIL OLUR ?

EKONOMİK KRİZ NE KADAR SÜRER ? EKONOMİK KRİZ NE ZAMAN BİTER 2009

Bu aralar çok sıkıntılı günler geçiriyoruz. Bunun başlıca bir sebebi var

"ekonomik kriz" Herşey yolunda giderken bir de bakıyorsunuz kriz oluyor herşey allak bullak oluyor.

Gittiğimiz her yerde karşılaştığımız iş insanları soruyor: "Ekonomik Kriz ne kadar sürer?"

Soruya verilecek yanıtın kolay olmadığını herkes biliyor; ama birinden "iyimser" bir söz duymak isteniyor. Ekonomik Kriz ne kadar sürer, ne zaman biter çarpıcı bir soru aslında.

Weiterlesen: EKONOMİK KRİZ NE KADAR SÜRER ? EKONOMİK KRİZ NE ZAMAN BİTER 2009

GELECEĞİN KISA TARİHİ - Jacques Attali

Tarih boyunca üç ana unsur dünyayı yönetmiştir. Bunlar bazen tek başlarına,
bazen birbirlerini tamamlayan unsurlar olarak hep tarih sahnesinde yer almışlardır. İç
huzurun mimarı ve geleceğin planlayıcısı din, tarih boyunca her devirde değişik modeller
halinde sahnede olmuştur. Önceleri yaşamı sürdürmek için avcılık vardı. Sonra kendini
korumak, yakın ve uzak çevrede hakimiyet sağlamak için güç (ordu) kullanılmıştır.
Nihayet, sahip olma içgüdüsünün vazgeçilmez unsuru ticaret (tacirler) gücün
kullanılamayacağı yerlerde varlıklarını hissettirmişlerdir.

Weiterlesen: GELECEĞİN KISA TARİHİ - Jacques Attali

Seite 8 von 11

joomla visitor

Free business joomla templates