EKONOMı POLıTıK P.NıKıTıN ÇEVıREN HAMDı KONUR

EKONOMı POLıTıK P.NıKıTıN ÇEVıREN HAMDı KONUR

Ekonomi Politiğin Konusu

Toplum Yaşamının Temeli Olan Maddi Malların Üretimi

Üretici Güçler ve Üretim ılişkileri

Toplumun Gelişmesinin Ekonomik Yasaları

Ekonomi Politiğin Tanımı

Birinci Bölüm: Kapitalist-Öncesi Üretim Tarzları

Weiterlesen: EKONOMı POLıTıK P.NıKıTıN ÇEVıREN HAMDı KONUR

BİR EKONOMİ TETİKÇİSİNİN İTİRAFLARI

Ekonomi tetikçisi olarak bizlerin amacı küresel imparatorluk kurmaktır. Bizler, diğer
ülkeleri şirketlerimizin, hükümetimizin, bankalarımızın, kısacası benim şirketokrasi
diye adlandırdığım kurumsal yapının kölesi haline getirmek için uluslararası finans
kuruluşlarını kullanan elit bir grubuz. Mafyanın yaptığı iyilikler gibi Ekonomi Tetikçileri
de görünüşte bazı iyilikler yapar. Örneğin elektrik santralleri, otoyollar, limanlar,
havaalanları, teknoparklar gibi altyapı hizmetleri için borç temin ederler. Bu borçların
ön koşulu, bütün bu projelerin Amerikan inşaat ve mühendislik firmaları tarafından
gerçekleştirilmesidir. Aslında paranın çoğu Amerika’yı hiç terk etmez; yalnızca
Washington’daki bankalardan New York, Houston veya San Francisco’daki
mühendislik firmalarına transfer edilir.

Weiterlesen: BİR EKONOMİ TETİKÇİSİNİN İTİRAFLARI

CUMHURİYET TARİHİ EKONOMİ KRONOLOJİSİ

CUMHURİYET TARİHİ EKONOMİ KRONOLOJİSİ

17 Şubat 1923 - 10 Kasım 1938
17 Şubat 1923 - İzmir'de Türkiye İktisat Kongresi toplandı.
24 Temmuz 1923 - Lozan Antlaşması imzalandı.
29 Ekim 1923 - Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi. Yeni Türk devletinin ilk cumhurbaşkanlığına oybirliğiyle Gazi Mustafa Kemal seçildi.
18 Ocak 1924 - İstanbul'da Milli Türk Ticaret Birliği Kongresi toplandı.
3 Mart 1924 - TBMM Halifelik'in kaldırılmasına karar verdi.
1 Nisan 1924 - Ergani Bakır İşletmeleri devletleştirildi.
3 Nisan 1924 - 1908 Temmuz'undan 1923 sonuna kadar devlet alacak ve borçlarını tasfiye eden kanun TBMM'de kabul edildi.

Weiterlesen: CUMHURİYET TARİHİ EKONOMİ KRONOLOJİSİ

SICAK PARA VE DIŞ BORÇ

SICAK PARA VE DIŞ BORÇ
Bu kitap sõcak ve evsiz para hakkõndadõr. Bu kitap aynõ zamanda kriz boyutlarõna ulaşmõş dõş borçlar hakkõndadõr. Ve bu kitap ikisi arasõndaki ilişkiyi irdelemektedir. Zira sõcak para ve dõş borç, kaçak finansõn ayrõlmaz ikizidir.
Mantõken, bazõ ülkelerin ödemeler dengesi artõ veriyorsa diğerlerinin de o miktara tekabül eden eksi vermesi gerekir. Yõllar boyu gerçek hesaplamalarda her zaman bazõ tutarsõzlõklar olur ve sonuç sõfõr çõkmazdõ. Ama bu ufak farklar hesap hatalarõna verilirdi.
Ancak 1970’lerin sonlarõnda işler değişmeye başladõ. Dünya ödemeler dengesi sistematik ve artan bir şekilde tutarsõzlõk göstermeye başladõ. Öyle ki, 1980’de dünyanõn kendisiyle olan ödemeler dengesi açõğõ 100 milyar $’a ulaştõ. Başka bir deyişle dünya ile ay arasõnda toplam dünya ticaretinin % 10’u oranõnda açõk vardõ. IMF buna “asimetri” adõnõ verdi.

Weiterlesen: SICAK PARA VE DIŞ BORÇ

Türkiyede Sigorta Bilinci

Türkiyede Sigorta Bilinci
Türkiye’ de 19.yy’ ın ikinci yarısından önce sigortacılıktan söz etmek pek mümkün degildir. Bazı
Anadolu köylerinde bu tarihten önce gereksinme halinde yardım saglamak, halkın ugrayacagı zararı
karsılamak amacıyla sendikalar kuruldugu, esnaf kuruluslarının ölüm ve hastalık durumlarında
üyelerine yardım amacıyla örgütlendikleri bilinmekteyse de bunlar gerçek anlamda sigorta olmayıp,
güvenlik, yardımlasma, sosyal dayanısma düsüncesi ile olusturulmus kuruluslardı. Bunlar da birkaç
köye özgü kalmıs, Anadolu’ ya yayılarak bir gelisme gösterememislerdi.

Weiterlesen: Türkiyede Sigorta Bilinci

Seite 9 von 11

joomla visitor

Free business joomla templates