Alman Vatandaşlığı Test Soruları!

Alman Vatandaşlığı Test Soruları!
ALMANYA'da federal hükümet, 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren ülke genelinde bir vatandaşlık testinin uygulanmaya başlanmasını kararlaştırdı. Toplam 310 soruluk bir soru kitapçığının hazırlandığı ve bunun vatandaşlığa geçmek isteyen herkese dağıtılacağı açıklanırken, 310 soru içinden 33 soru seçileceği bildirildi. Vatandaşlığa geçiş için alınan ücret 255 Euro, teste giriş ise 25 Euro.

Adayların 33 soru içinden 17'sine doğru yanıt vermesi halinde vatandaşlığa hak kazanacağı açıklandı. İçişleri Bakanlığı, 310 soru arasından değişik soruların yer aldığı farklı testlerin hazırlandığını bildirirken, 33 sorunun tesadüfi seçimle testlere yerleştirileceği öğrenildi.

Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'ne bağlı Eğitim Sistemi'nde Kalite'nin Geliştirilmesi Enstitüsü tarafından hazırlanan sorular, "Demokraside Siyaset", "Tarih ve Sorumluluk" ve "İnsan ve Toplum" konularını kapsıyor. 310 sorunun toplam bin soru arasından seçildiği ve bunun 5 bin kişide denendiği de kaydedildi. Testi bir kez başaramayanlar, diledikleri kadar çok teste girebiliyorlar. Yani Alman vatandaşlığını almak isteyen bir yabancı, testte başarılı oluncaya kadar sınava girebiliyor.

16 yaşından küçük gençler ve çocuklar, engelliler ve yaşlılar testten muaf olacaklar. Teste girebilmek için sabıka kaydının temiz olması gerekiyor, çifte vatandaş olanlar da teste kabul edilmiyor. Vatandaşlık Testi'nin, Baden Württemberg ve Bavyera eyaletlerinde geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren "Vicdan Testi"nin yerini almayacağı ve bu eyaletlerin kendi testlerini uygulamaya devam edebilecekleri açıklandı.

Teste Tepkiler!
Büyük koalisyon hükümetinin ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yanı sıra Yeşiller Partisi ile Hür Demokrat Parti (FDP) de şu andaki şekliyle böyle bir testin işe yaramayacağını belirtirken sistemin yeniden gözden geçirilmesini istediler. SPD İçpolitika Sözcüsü Dieter Wiefelspütz, "Vatandaşlık Testi gibi duyarlı ve önemli bir konunun koalisyonda etraflı bir şekilde görüşülüp tartışılması gerek idi, bu olmadı. Bu konunun üzerinde konuşlaması gerekiyor" dedi.

Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkan Yardımcısı Hnas-Christian Ströbele, Federal İçişleri Bakanı Wolfgang Schaeuble'yi Vatandaşlık Testi konusunda parlamentoyu devre dışı bırakmakla suçladı. Bu denli önemli bir konunun önce Federal Meclis'te ele alınması gerektiğini belirten Ströbele, Vatandaşlık Testi'nde Willy Brandt'ın Varşova'da diz çöküşü, Almanya'da suç işleyenlerin 14 yaşından itibaren cezaya çarptırılmasının mümkün olduğu gibi soruların doğru yanıtını Almanların çoğunun bile bilemeyeceğine dikkat çekti.

Yeşiller Partisi Federal Meclis milletvekili Josef Winkler de, hükümeti sanal bir soruna sanal bir çözüm üretmekle suçlarken, 'Şu ana kadar böyle bir teste ihtiyaç yoktu. Böyle bir test abaca şimdi niçin gerekli oldu?' dedi.
FDP Meclis Grubu Uyum ve Göç Sözcüsü Sibylle Laurischk de Vatandaşlık Testi'ni eleştirdi. Laurischk, ezberleme güçlüğü çekenler için sorulara yanıt vermenin kolay olmayacağını söyledi.

Özgürlükçü Demokratik düzeni kabul etmek!
Alman Vatandaşlık Yasası'nın 10. maddesine göre yasal olarak 8 yıldır Almanya'da yaşayan, geçimini çalışarak sağlayan ve bir dizi daha şartları yerine getiren herkesin, Alman vatandaşlığına geçmeye hakkı var. Şartlardan biri de, özgürlükçü demokratik düzeni kabul etmek. Eğer kişi demokratik düzene karşı hedeflere sahipse veya sabıkalı ise, vatandaşlığa alınmıyor.

Teste, 30 Mart 2007'den sonra vatandaşlık için başvuranlar ve şu ana kadar Alman vatandaşlığını almayanlar girebilecek.

İŞTE SORU VE CEVAPLAR
Soru 1: In Deutschland dürfen Menschen offen etwas gegen die Regierung sagen, weil...(Almanya'da insanlar hükümeti açık bir şekilde eleştirebilir. Çünkü..)
1- hier Religionsfreiheit gilt. (Din özgürlüğü vardır)
2- die Menschen Steuern zahlen. (İnsanlar vergi ödüyor)
3- die Menschen das Wahlrecht haben. (İnsanların seçim hakkı vardır)
4- hier Meinungsfreiheit gilt. (Düşünceyi ifade özgürlüğü vardır)
Doğru Cevap: 4

Soru 2: In Deutschland können Eltern bis zum 14. Lebensjahr ihres Kindes entscheiden, ob es in der Schule am...(Almanya'da veliler çocukları 14 yaşına gelinceye kadar okulda şu dersleri alabileceğine karar verirler)
1- Geschichtsunterricht teilnimmt. (Tarih dersi)
2- Religionsunterricht teilnimmt. (Din dersi)
3- Politikunterricht teilnimmt. (Politika dersi)
4- Sprachunterricht teilnimmt. (Dil dersi)
Doğru Cevap:2

Soru 3: Deutschland ist ein Rechtsstaat. Was ist damit gemeint?
(Almanya bir hukuk devletidir. Bununla ne kastediliyor?)
1- Alle Einwohner/Einwohnerinnen und der Staat müssen sich an die Gesetze halten. (Ülkedeki tüm insanlar yasalara riayet etmek zorundadır.)
2- Der Staat muss sich nicht an die Gesetze halten. (Devlet yasalara saygı göstermek zorunda değildir.)
3- Nur Deutsche müssen die Gesetze befolgen. (Yalnız Almanlar yasalara riayet etmek zorundadır)
4- Die Gerichte machen die Gesetze.(Yasaları mahkemeler yapar)
Doğru Cevap: 1

Soru 4: Welches Recht gehört zu den Grundrechten in Deutschland?
(Almanya'da şunlardan hangisi temel haktır?)
1- Waffenbesitz (Silah taşımak)
2- Faustrecht (Bilek gücü)
3- Meinungsfreiheit (Düşünce ifade özgürlüğü)
4- Selbstjustiz (Hukuk dışı davranarak yargısız infazda bulunmak)
Doğru Cevap: 3

Soru 5: Wen müssen Sie in Deutschland auf verlangen in Ihre Wohnung lassen?
(Talep etmesi halinde kimin konutunuza girmesine izin vermek zorundasınız?)
1- den Postboten/die Postbotin (Postacı)
2- den Vermieter/die Vermieterin (Ev sahibi)
3- den Nachbarn/die Nachbarin (Komşu)
4- den Arbeitgeber/die Arbeitgeberin (İşveren)
Doğru Cevap: 2

Soru 6: Wie heisst die deutsche Verfassung?
(Alman Anayasası'nın adı nedir?)
1- Volksgesetz (Halk yasası)
2- Bundesgesetz (Federal Yasa)
3- Deutsches Gesetz(Alman Yasası)
4- Grundgesetz (Anayasa)
Doğru Cevap: 4

Soru 7: Welches Recht gehört zu den Grundrechten, die nach der deutschen Verfassung garantiert werden? Das Recht auf...
(Alman Anayasası'nda garanti altına alınan temel hak nedir?)
1- Glaubens- und Gewissensfreiheit (İnanç ve düşünce özgürlüğü)
2- Unterhaltung (Eğlence)
3- Arbeit (İş)
4- Wohnung(İkamet)
Doğru Cevap: 1

Soru 8: Was steht nicht im Grundgesetz von Deutschland?
(Alman Anayasası'nda hangisi yer almamaktadır?)
1- Die Würde des Menschen ist unantastbar. (İnsan onuru dokunulmazdır)
2- Alle sollen gleich viel Geld haben. (Herkes eşit derecede paraya sahip olmalıdır)
3- Jeder darf seine Meinung sagen. (Her insan kendi düşüncesini söyleyebilir)
4- Alle sind vor dem Gesetz gleich. (Yasalar önünde herkes eşittir)
Doğru Cevap:2

Soru 9: Welches Grundrecht in Deutschland gilt nur für Auslaender/Auslaenderinnen? Das Grundrecht auf...
(Almanya'da hangi yasa sadece yabancılar için geçerlidir?)
1- Schutz der Familie (Aileyi koruma yasası)
2- Menschenwürde (İnsan onuru)
3- Asyl (İltica)
4- Meinungsfreiheit (Düşünce özgürlüğü)
Doğru Cevap:3

Soru 10: Was ist mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar?
(Aşağıdakilerden hangisi Alman Anayasası'yla örtüşür?)
1- die Prügelstrafe(Dövme cezası)
2- die Folter (İşkence)
3- die Todesstrafe (İdam cezası)
4- die Geldstrafe (Para cezası)
Doğru Cevap: 4

Soru 11: Wie wird die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland genannt?
(Alman Anayasası hangi isimle tanımlanır?)
1- Grundgesetz(Anayasa)
2- Bundesverfassung (Federal Yasa)
3- Gesetzbuch (Kanun Kitabı)
4- Verfassungsvertrag(Anayasa Sözleşmesi)
Doğru Cevap: 1

Soru 12: Eine Partei im deutschen Bundestag will die Pressefreiheit abschaffen. Ist das möglich?(Federal Meclis'te bir parti basın özgürlüğünü ortadan kaldırmak istiyor! Bu mümkün mü?)
1- Ja, wenn mehr als die Haelfte der Abgeordneten im Bundestag dafür sind.(Evet. Eğer Meclisteki milletvekillerinin yarısından fazlası onaylarsa.)
2- Ja, aber dazu müssen zweidrittel der Abgeordneten im Bundestag dafür sein. (Evet. Şayet Meclisteki milletvekillerinin üçte ikisi onaylarsa)
3- Nein, denn die Pressefreiheit ist ein Grundrecht. Es kann nicht abgeschafft werden. (Hayır. Çünkü Basın özgürlüğü temel haklardandır. Basın özgürlüğü kaldırılamaz)
4- Nein, denn nur der Bundesrat kann die Pressefreiheit abschafeen. (Hayır. Basın özgürlüğünü sadece Eyaletler Meclisi ortadan kaldırabilir.)
Doğru Cevap 3

Soru 13: Wer in seiner Heimat wegen seiner politischen Meinung verfolgt wird und deshalb nach Deutschland flieht, kann was beantragen?
(Kendi vatanında siyasi görüşünden dolayı kovuşturmaya tabi tutulan bir kişi Almanya'ya kaçarak ne başvurusunda bulunabilir?)
1- Begrüssungsgeld (Hoşgeldin parası)
2- Asyl (İltica)
3- Arbeitslosengeld (İşsizlik parası)
4- Rente (Emeklilik)
Doğru Cevap: 2

Soru 14: Meinungsfreiheit in Deutschland heisst, dass ich...
(Almanya'da düşünce özgürlüğü demek, ...)
1- auf Flugblaettern falsche Tatsachen behaupten darf. (El ilanlarındaki gerçek olmayan iddialarda bulunmak)
2- meine Meinung in Leserbriefen aeussern darf. (Kendi düşüncemi okur mektuplarında yayınlamak)
3- Nazi-Symbole tragen darf (Nazi sembolleri taşıyabilmek)
4- meine Meinung sagen darf, solange ich der Regierung nicht widerspreche. (Hükümete ters düşmediğim sürece kendi düşüncemi söyleyebilmek demek)
Doğru Cevap:2

Soru 15: Was verbietet das deutsche Grundgesetz?
(Alman Anayasası neyi yasaklar?)
1- Milltaerdienst (Askerlik)
2- Zwangsarbeit (Köle işçilik)
3- Freie Berufswahl (Meslek seçimi)
4- Arbeit im Ausland (Yurtdışında çalışmak)
Doğru cevap: 2

Soru 16: Wann ist die Meinungsfreiheit in Deutschland eingeschraenkt?
(Almanya'da hangi durumlarda düşünce özgürlüğü kısıtlanır?)
1- bei der öffentlichen Verbreitung falscher Behauptungen über einzelne Personen (Kamuoyu önünde bir şahıs hakkında yanlış bilgiler yayma durumunda)
2- bei Meinungsaeusserungen über die Bundesregierung (Alman Federal Hükümeti hakkında görüş belirtmekle)
3- bei Diskussionen über Religionen (Dinler hakkında tartışmalarda)
4- bei Kritik am Staat (Devlet hakkında yapılan eleştirilerde)
Doğru Cevap: 1

Soru 17: Die deutschen Gesetze verbieten...
(Alman yasaları neyi yasaklar...)
1- Meinungsfreiheit der Einwohner und Einwohnerinnen. (Vatandaşların düşünce özgürlüğünü)
2- Petition der Bürger und Bürgerinnen. (Vatandaşların şikayet dilekçelerini)
3- Versammlungsfreiheit der Einwohner und Einwohnerinnen. (Vatandaşların toplanma özgürlüğünü)
4- Ungleichbehandlung der Bürger und Bürgerinnen durch den Staat. (Devletin vatandaşlara eşit olmayan uygulamalarını)
Doğru Cevap: 4

Soru 18: Welches Grundrecht wird im Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland garantiert?
(Alman Anayasası'nın hangi temel hakkı 1. madde ile garanti altına alınıyor)
1- die Unantastbarkeit der Menschenwürde (İnsan onurunun dokunulmazlığı)
2- das Recht auf Leben (Yaşama hakkı)
3- Religionsfreiheit (Din özgürlüğü)
4- Meinungsfreiheit (Düşünce özgürlüğü)
Doğru Cevap: 1

Soru 19: Was versteht man unter dem Recht der "Freizügigkeit" in Deutschland?
Almanya'da 'seyahat özgürlüğünden' ne anlaşılıyor?)
1- Man darf sich seinen Wohnort selbst aussuchen. (Yaşayacağınız yeri kendinizin seçebilmesi)
2- Man kann seinen Beruf wechseln. (İşini değiştirebilmek)
3- Man darf sich für eine andere Religion entscheiden (Başka bir dine inanabilmek)
4- Man darf sich in der Öffentlichkeit nur leicht bekleiden. (Kamuoyunda açık giyinebilmeyi)
Doğru Cevap:1

Soru 20: Eine Partei in Deutschland verfolgt das Ziel, eine Diktatur zu errichten. Sie ist dann...
(Almanya'da bir parti diktatörlük kurmak istiyor? Bu durum söz konusu parti...)
1- tolerant. (toleranslıdır)
2- rechtsstaatlich orientiert. (hukuksal ilkelere bağlıdır)
3- gesetzestreu.(yasalara sadıktır)
4- verfassungswidrig.(Anayasaya aykırıdır)
Doğru Cevap:4

Soru 22: Was für eine Staatsform hat Deutschland?
(Almanya'da hangi devlet yönetim biçimi vardır?)
a- Monarchie (Monarşi)
b- Diktatur (Diktatörlük)
c- Republik (Cumhuriyet)
d- Fürstentum (Prenslik)

Soru 23: Wenn man in Deutschland ein bestimmtes Alter erreicht und aufhört zu arbeiten, was bekommt man dann meistens?
(Almanya'da bir insan, belirli bir yaşa ulaşıp işi bırakırsa çoğu zaman ne alır?)
1- Rente (Emeklilik)
2- Gehalt (Gelir)
3- nichts (Hiçbirşey)
4- Ausbildungsgeld (Meslek eğitim parası)

Soru 24: Wie viele Bundeslaender hat die Bundesrepublik Deutschland?
(Almanya'da kaç eyalet var?)
a- 14
b- 15
c- 16
d- 17

Soru 25: Die Bundesrepublik Deutschland besteht aus...
(Federal Almanya Cumhuriyeti nelerden oluşur?)
a- 12 Bezirken. (12 ilçeden)
b- 16 Bundeslaendern. (16 eyaletten)
c- einem Oststaat und einem Weststaat. (Bir doğu ve bir batı devletinden)
d- 16 Freistaaten. (16 bağımsız devletten.)

Soru 26: Deutschland ist...
(Almanya...)
a- eine kommunistische Republik. (komünist bir cumhuriyettir.)
b- ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.(demokratik ve sosyal bir federal devlettir.)
c- eine kapitalistische und soziale Monarchie. (kapitalist ve sosyal bir monarşidir.)
d- ein sozialer und sozialistischer Bundesstaat.(sosyal ve sosyalist bir federal devlettir.)

Soru 27: Deutschland ist...
(Almanya bir...)
a- ein sozialistischer Staat (sosyalist devlettir.)
b- ein Bundesstaat.(federal devlettir.)
c- eine Diktatur. (diktatörlüktür.)
d- eine Monarchie. (monarşidir.)

Soru 28: Wer waehlt in Deutschland die Abgeordneten zum Bundestag?
(Almanya'da meclise gidecek milletvekillerini kim seçer?)
a- das Militaer (ordu)
b- die Wirtschaft (ekonomi)
c- das wahlberechtigte Volk (seçim hakkına sahip halk)
d- die Verwaltung (idari kurumlar)

Soru 29: Welches Tier ist das Wappentier der Bundesrepublik Deutschland?
(Almanya'nın amblemindeki hayvan hangisidir?)
a- Löwe (aslan)
b- Adler (kartal)
c- Baer (ayı)
d- Pferd (at)

Soru 30: Was ist kein Merkmal unserer Demokratie?
(Hangisi demokrasimizin özelliklerinden değildir?)
a- Regelmaessige Wahlen (düzenli seçim)
b- Pressezensur (basın sansürü)
c- Meinungsfreiheit (düşünce özgürlüğü)
d- verschiedene Parteien (farklı partiler)

Doğru cevaplar: 22c,23a,24c,25b,26b,27b,28c,29b,30b

Soru 31: Die Zusammenarbeit von Parteien zur Bildung einer Regierung nennt man in Deutschland.. (Almanya'da partilerin biraraya gelerek hükümeti oluşturması ne diye adlandırılır?)
a)Einheit (Birlik)
b)Koalition (Koalisyon)
c)Ministerium (Bakanlık)
d)Fraktion (Meclis Grubu)

Soru 32: Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland?
(Hangisi devlet erki değildir?)
a)Gesetzgebung (Yasama)
b)Regierung (Hükümet)
c)Presse (Basın)
d)Rechtsprechung (Yargı)

Soru 33: Welche Aussage ist richtig? In Deutschland...
(Aşağıdaki ifadelerden hangisi şu cümleyi tamamlar. Almanya'da...)
a)sind Staat und Religiongemeinschaften voneinander getrennt. (Din ve devlet cemaatleri ayrıdır)
b)bilden die Religionsgemeinschaften den Staat. (Dini cemaatler devletin kurucusudur)
c)ist der Staat abhaengig von den Religiongemeinschaften.(Devlet dini cemaalerin işlerine bağımlıdır)
d)bilden Staat und Religiongemeinschaften eine Einheit. (Dini cemaatler ve devlet birlik oluştururlar)

Soru 34: Was ist Deutschland nicht?
(Almanya ne değildir?)
a) eine Demokratie (Demokrasi)
b) ein Rechtsstaat (Hukuk Devleti)
c) eine Monarchie (Monarşi)
d) ein Sozialstaat (Sosyal Devlet)

Soru 35: Womit finanziert der deutsche Staat die Sozialversicherung?
(Alman Devleti, sosyal sigortaları nasıl finanse ediyor)
a)Kirchensteuern (Kilise vergisiyle)
b)Sozialabgaben (Sosyal kesintilerle)
c)Spendengeldern (Bağışlarla)
d)Vereinbeitraegen (Derneklerin üye aidatlarıyla)

Soru 36: Welche Massnahme schafft in Deutschland soziale Sicherheit?
(Aşağıdakilerden hangisi Almanya'da sosyal güvenliği sağlıyor?)
a)die Krankenversicherung (Sağlık sigortası)
b)die Autoversicherung (Araba sigortası)
c)die Gebaeudeversicherung (Bina bigortası)
d)die Haftpflichtversicherung (Kasko sigortası)

Soru 37: Wie werden die Regierungschefs/Regierungschefinnen der meisten Bundeslaender in Deutschland genannt?
(Almanya'da eyaletlerin birçoğunda hükümetin başındakilere ne ad verilir?)
a)Erster Minister/Erste Ministerin (Birinci bakan)
b)Premierminister/Premierministerin (Başbakan)
c)Senator/Senatorin (Senatör)
d)Ministerpraesident/Ministerpraesidentin (Eyalet Başbakanı)

Soru 38: Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer...
(Federal Almanya Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir...)
a)Staatenverbund (Devletlerden oluşan birlik)
b)Bundesstaat (Federal Devlet)
c)Staatenbund (Devletler Birliği)
d)Zentralstaat (Merkezi devlet)

Soru 39: Was hat jedes deutsche Bundesland?
(Her eyaletin neyi vardır?)
a)einen eigenen Außenminister/eine eigene Außenministerin (Bir dışişleri bakanı)
b)eine eigene Währung (Kendine ait para birimi)
c)eine eigene Armee (Kendine ait ordusu)
d)eine eigene Regierung (Kendine ait hükümeti)

Soru 40: Mit welchen Worten beginnt die deutsche Nationalhymne?
(Alman milli marşı hangi sözlerle başlar?
a)Völker, hört die Signale (Halklar duyun sesimizi)
b)Einigkeit und Recht und Freiheit (Birlik ve hak ve özgürlük)
c)Freude schöner Götterfunken (Tanrı ışıltılı mutluluk)
d)Deutschland einig Vaterland (Almanya birlik içinde bir vatan)

Doğru Cevaplar: 31b,32c,33a,34c,35b,36a,37d,38b,39d,40b

Soru 41: Warum gibt es in einer Demokratie mehr als eine Partei?
(Demokrasilerde neden çok partili sistem vardır?)
a)weil dadurch die unterschiedlichen Meinungen der Bürger und Bürgerinnen vertreten werden. (Bu sayede ülkenin vatandaşlarının farklı görüşleri temsil edilebilir.)
b)damit Bestechung in der Politik begrenzt wird. (Politikada rüşvetin azaltılabilmesi için)
c)um politische Demonstrationen zu verhindern. (Politik protestoları engellemek için)
d)um wirtschaftlichen Wettbewerb anzuregen (Ekonomik rekabeti arttırmak için.)

Soru 42: Wer beschließt in Deutschland ein neues Gesetz?
(Almanya'da yeni bir yasayı kim çıkartır?)
a)die Regierung (Hükümet)
b)das Parlament (parlemento)
c)die Gerichte (Yargı)
d)die Polizei (polis )

Soru 43: Wann kan in Deutschland eine Partei verboten werden?
(Almanya'da bir parti hangi koşullarda yasaklanabilir?
a)wenn ihr Wahlkampf zu teuer ist (Seçim kampanyası çok pahalıya mal olursa)
b)wenn sie gegen die Verfassung kämpft (Anayasaya karşı mücadele ederse)
c)wenn sie Kritik gegen das Staatsoberhaupt äußert (Devlet yetkililerine yönelik eleştiride bulunursa)
d)wenn ihr Programm eine neue Richtung vorschlägt (Parti programı farklı ve yeni bir politika içerirse)

Soru 44: Wen kann man als Bürger / Bürgerin in Deutschland nicht direkt wählen?
(Kimlerin seçilmesi sürecinde Alman vatandaşı olunmasına rağmen direk söz sahibi olunamaz?)
a)Abgeordnete des EU-Parlaments (Avrupa Parlamentosu milletvekilleri)
b)den Bundespräsidenten / die Bundespräsidentin (Cumhurbaşkanı)
c)Landtagsabgeordnete (Eyalet Parlamentosu milletvekilleri)
d)Bundestagsabgeordnete (Federal Parlamento milletvekilleri)

Soru 45: Zu welcher Versicherung gehört die Pflegeversicherung?
(Bakım sigortası hangi sigorta dahilindedir?)
a)Sozialversicherung (Sosyal sigorta)
b)Unfallversicherung (Kaza sigortası)
c)Hausratsversicherung (Ev sigortası)
d)Haftpflicht- und Feuerversicherung (Yangın sigortası ve kasko)

Soru 46: Der deutsche Staat hat viele Aufgaben. Welche Aufgabe gehört nicht dazu? (Alman devletinin pek çok ödevi vardır, aşağıdakilerden hangisi bunlara dahildir?)
a)Er baut Straßen und Schulen (Sokak ve okullar inşa etmek)
b)Er verkauft Lebensmittel und Kleidung (Kıyafet ve gıda maddesi satmak)
c)Er versorgt alle Einwohner und Einwohnerinnen kostenlos mit Zeitungen (Vatandaşlara ücretsiz gazete ulaştırmak)
d)Er produziert Autos und Busse (Otobüs ve araba üretmek)

Soru 47: Der deutsche Staat hat viele Aufgaben. Welche Aufgabe gehört nicht dazu?
(Alman devletinin pek çok ödevi vardır, aşağıdakilerden hangisi bunlara dahil değildir?)
a)die Urlaubskosten der Bürgern zu zahlen (Vatandaşların tatil masraflarını karşılamak)
b)Kindergeld zu zahlen (Çocuk parası ödemek)
c)die Museen zu fördern (Müzelere destek olmak)
d)Sport und Sportlern zu fördern (Spor ve sporcuları desteklemek)

Soru 48: Welches Organ gehört nicht zu den Verfassungsorganen Deutschlands?
(Aşağıdakilerden hangisi Almanya'nın yönetim organlarına dahil değildir?)
a)der Bundesrat ( Eyalet Meclisi)
b)der Bundespräsident/die Bundespräsidentin (Cumhurbaşkanı)
c)die Bürgerversammlung (Halk meclisi)
d)die Regierung (Hükümet)

Soru 49: Wer bestimmt in Deutschland die Schulpolitik?
(Almanya'da eğitim politikasını kim belirler?)
a)die Lehrer und Lehrerinnen (Öğretmenler)
b)die Bundesländer (Eyaletler)
c)das Familienministerium (Aileden sorumlu Bakanlık)
d)die Uniersitäten (Üniversiteler)

Soru 50: Die Wirtschaftsform in Deutschland nennt man ...
(Almanya'daki ekonomik sistem ne olarak adlandırılır?)
a)freie Zentralwirtschaft (Serbest Merkezi Ekonomi(?)
b)soziale Marktwirtschaft (Sosyal piyasa ekonomisi(?)
c)gelenkte Zentralwirtschaft (Yönlendirilmiş merkezi ekonomi(?)
d)Plan ekonomisi (Planwirtschaft(?)

Die Lösungen:(Cevap anahtarı)41a, 42b, 43b,44b,45a,46a,47a,48c,49b,50b,

Soru 51: Zu einem demokratischen Rechtsstaat gehört es nicht, dass...(Bir demokratik hukuk devletinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?)
a)Menschen sich kritisch über die Regierung äußern können.(Hükümeti eleştirme hakkı)
b)Bürger friedlich demonstrieren gehen dürfen.(Olaysız bir şekilde protesto gösterilerine katılma hakkı)
c)Menschen von einer Privatpolizei ohne Grund verhaftet werden.(Vatandaşların özel polis gücü tarafından tutuklanabilmesi)
d)jemand ein Verbrechen begeht und deshalb verhaftet wird.(Herhangi bir suçun doğru orantılı olarak cezalandırılması)

Soru 52: Was bedeutet 'Volkssouveränität'? Alle Staatsgewalt geht vom... (Ulusal egemenlik ne anlama gelir? Devlet erki, gücünü...)
a)Volke aus.(Halktan alır)
b)Bundestag aus.(Meclisten alır)
c)preußischen König aus. (Prusya kralından alır)
d)Bundesverfassungsgericht aus.(Federal Anayasa Mahkemesinden alır)

Soru 53: Was bedeutet 'Rechtsstaat' in Deutschland? (Almanya'da 'Hukuk Devleti' ne anlama gelir?)
a)Der Staat hat Recht. (Devlet her zaman haklıdır)
b)Es gibt nur rechte Parteien. (Sadece sağ partiler aktif olabilir)
c)Die Bürger und Bürgerinnen entscheiden über Gesetze. (Ülkenin vatandaşları yasalar konusunda söz sahibidir)
d)Der Staat muss die Gesetze einhalten. (Devlet yasalara uymak mecburiyetindedir)

Soru 54: Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland? (Aşağıdakilerden hangisi devletin güçler ayrımının bir parçası değildir?)
a)Legislative (Yasama gücü)
b)Judikative (Yargı gücü)
c)Exekutive (Yürütme gücü)
d)Direkte (Doğrudan karar verme ve yürütme)

Soru 56: Welches Amt gehört in Deutschland zur Gemeindeverwaltung? (Aşağıdaki devlet dairelerinden hangisi yerel yönetime bağlıdır?)
a)Pfarramt (Papazlık)
b)Ordnungsamt (Zabıta)
c)Finanzamt (Finans dairesi)
d)Auswärtiges Amt (Dışişleri Dairesi)

Soru 57: Es gehört nicht zu den Aufgaben des deutschen Bundesrates...(Aşağıdakilerden hangisi Eyaletler Meclisi'nin görevleri arasında yer almıyor?)
a)an der Verwaltung des Bundes mitzuwirken. (Federal yönetimde söz sahibi olmak)
b)die Interessen der Länder zu wahren. (Eyaletlerin hakkını korumak)
c)den Bundeskanzler/die Bundeskanzlerin zu wählen. (Başbakanı seçmek)
d)an der Gesetzgebung des Bundes mitzuwirken. (Yasa yapılması ve yürütülmesinde pay sahibi olmak)

Soru 58: Wer ernennt in Deutschland die Minister/die Ministerinnen der Bundesregierung? (Federal hükümetin bakanlarını kim atıyor?)
a)der Präsident/die Präsidentin des Bundesverfassungsgerichtes. (Federal Anayasa Mahkemesi Başkanı)
b)der Bundespräsident/die Bundespräsidentin (Cumhurbaşkanı)
c)der Bundesratspräsident/die Bundesratspräsidentin (Eyaletler Meclisi Başkanı)
d)der Bundestagspräsident/die Bundestagspräsidentin (Federal Meclis Başkanı)

Soru 59: Welche Parteien wurden in Deutschland 2007 zur Partei 'Die Linke'? (2007 yılında birleşerek 'Sol Parti'yi' oluşturan partiler hangileridir?)
a)CDU und SSW (CDU ve SSW)
b)PDS und WASG (PDS ve WASG)
c)CSU und FDP (CSU ve FDP)
d)Bündnis 90/die Grünen und SPD (Birlik 90/Yeşiller ve SPD)

Soru 60: In Deutschland gehören der Bundestag und der Bundesrat zur...(Almanya'da Federal Meclis ve Eyaletler Meclisi aşağıdaki hangi devlet erkine dahildir)
a)Exekutive.(Yürütme erki)
b)Legislative.(Yasama erki)
c)Direkte.(Doğrudan karar verme ve yürütme)
d)Judikative.(Yargı Erki)

Soru 61: Was bedeutet 'Volkssouveränität'? ('Ulusal Egemenlik' ne anlama gelir?)
a)Der König/die Königin herrscht über das Volk. (Kral veya kraliçe halkı yönetir)
b)Das Bundesverfassungsgericht steht über der Verfassung. (Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın üzerindedir)
c)Die Interessenverbände üben die Souveränität zusammen mit der Regierung aus. (Ekonomik çıkar grupları, egemenliği hükümet ile paylaşır)
d)Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. (Devlet gücünü halktan alır)

Soru 62: Wenn das Parlament eines deutschen Bundeslandes gewählt wird, nennt man das...(Eyalet Meclisi seçimlerine ne ad verilir?)
a)Kommunalwahl. (Yerel seçim)
b)Landtagswahl. (Eyalet Meclisi seçimi)
c)Europawahl.(Avrupa seçimi)
d)Bundestagswahl.(Federal Meclis seçimi)

Soru 63: Was gehört in Deutschland nicht zur Exekutive? (Aşağıdakilerden hangisi Almanya'da yürütme gücüne bağlı bir organ değildir?)
a)die Polizei (Polis)
b)die Gerichte (Yargı)
c)das Finanzamt (Finans dairesi)
d)die Ministerien (Bakanlıklar)

Soru 64: Die Bundesrepublik Deutschland ist heute gegliedert in...(Federal Almanya kaç parçadan oluşur?)
a)vier Besatzungszonen (Dört işgal bölgesinden)
b)einen Ostsaat und einen Weststaat. (Bir doğu ve bir batı devletinden)
c)16 Kantone. (16 Kantondan)
d)Bund, Länder und Kommunen. (Federal bütünlük içerisinde eyalet ve belediyelerden)

Soru 65: Es gehört nicht zu den Aufgaben des deutschen Bundestages...(Aşağıdakilerden hangisi Federal Meclisin görevi değildir?)
a)die Gesetze zu entwerfen. (Yasa hazırlamak)
b)die Bundesregierung zu kontrollieren. (Federal Hükümeti denetlemek)
c)den Bundeskanzler zu wählen.(Başbakanı seçmek)
d)das Bundeskabinett zu bilden. (Federal hükümetin bakanlarını belirlemek)

Soru 66: Wer schrieb den Text zur deutschen Nationalhymne? (Alman Milli Marşını aşağıdakilerden kim yazmıştır?)
a)Friedrich von Schiller
b)Clemens Brentano
c)Johann Wolfgang von Goethe
d)Heinrich Hoffmann von Fallersleben

Soru 67: Was ist in Deutschland vor allem eine Aufgabe der Bundesländer? (Aşağıdakilerden hangisi eyalet yönetimlerinin sorumluluğu dahilindedir?)
a)Verteidigungspolitik (Savunma politikası)
b)Außenpolitik (Dış politika)
c)Wirtschaftspolitik (Ekonomi politikası)
d)Schulpolitik (Eğitim)

Soru 68: Warum kontrolliert der Staat in Deutschland das Schulwesen? (Neden Almanya'da okullar devlet kontrolü altındadır?)
a)Weil es in Deutschland nur staatliche Schulen gibt.(Almanya'da yalnız devlet okulları bulunduğu için)
b)Weil alle Schüler und Schülerinnen einen Schulabschluss haben müssen.(Bütün öğrenciler lise diploması almak mecburiyetinde oldukları için)
c)Weil es in den Bundesländern verschiedene Schulen gibt.(Her eyalette farklı okullar olduğu için)
d)Weil es nach dem Grundgesetz seine Aufgabe ist.(Anayasal yükümlülüğü bulunduğu için)

Soru 69: Die Bundesrepublik Deutschland hat einen dreistufigen Verwaltungsaufbau. Wie heißt die unterste politische Stufe?(Federal Alman Devleti üç basamaklı bir idari yapısına sahiptir. En alttaki siyasi basamak hangisidir?)
a)Stadträte (Belediye Meclisleri)
b)Landräte (Eyalet Meclisleri)
c)Gemeinden (Mahalli idareler)
d)Bezirksämter (Bölge yönetimleri)

Soru 70: Der deutsche Bundespräsident Gustav Heinemann gibt Helmut Schmidt 1974 die Ernennungsurkunde zum deutschen Bundeskanzler. Was gehört zu den Aufgaben des deutschen Bundespräsidenten/der deutschen Bundespräsidentin? (1974 yılında Cumhurbaşkanı Gustav Heinemann Helmut Schmidt'e Başbakanı atama hakkı verdi. Cumhurbaşkanını görev ve yetkileri nelerdir?)
a)Er/Sie führt die Regierungsgeschäfte. (Hükümet işlerini yönetmek)
b)Er/Sie kontrolliert die Regierungspartei. (Hükümet partisini denetlemek)
c)Er/Sie wählt die Minister/Ministerinnen aus. (Bakanları seçmek)
d)Er/Sie schlägt den Kanzler/die Kanzlerin zur Wahl vor. (Meclise seçmeleri için bir başbakan adayı önerir)

Cevap anahtarı: 51c,52a,53d,54d,56b,57a,58b,59b,60b,61d,62b,63b,64d,65c,66d,67d, 68d, 69c, 70d

Soru 71: Wo arbeitet die deutsche Bundesregierung? (Alman hükümeti nerede çalışır?)
a)in Potsdam (Potsdam'da)
b)in Berlin (Berlin'de)
c)In Frankfurt/Main (Frankfurt/Main'da)
d)in Leipzig (Leipzig'de)

Soru 72: Wie heißt der jetzige Bundeskanzler/in von Deutschland?(Almanya'nın şu anki başbakanı kimdir?)
a)Gerhard Schröder
b)Jürgen Rüttgers
c)Klaus Wowereit
d)Angela Merkel

Soru 73: Die beiden größten Fraktionen im deutschen Bundestag heißen zurzeit...(Federal Mecliste şu an en büyük iki meclis grubu hangileridir?)
a)CDU/CSU und SPD. (CDU/CSU ve SPD)
b)Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen. (Sol Parti ve Bündnis 90/Yeşiller)
c)FDP und SPD. (FDP ve SPD)
d)Die Linke und FDP. (Sol Parti ve FDP)

Soru 74: Wie heißt das Parlament für ganz Deutschland? (Alman Meclisi'nin ismi nedir?)
a)Bundesversammlung (Federal Kurultay)
b)Volkskammer (Halk Meclisi)
c)Bundestag (Federal Meclis)
d)Bundesgerichtshof (Federal Yargıtay)

Soru 75: Wie heißt Deutschlands heutiges Staatsoberhaupt? (Almanya'nın şu anki devlet başkanı kimdir?)
a)Horst Köhler
b)Norbert Lammert
c)Wolfgang Thierse
d)Edmund Stoiber

Soru 76: Was bedeutet die Abkürzung CDU in Deutschland? (CDU'nın açılımı nedir?)
a)Christliche Deutsche Union (Alman Hıristiyan Birliği)
b)Club Deutscher Unternehmer (Alman Girişimciler Kulübü)
c)Christlicher Deutscher Umweltschutz (Hıristiyan Alman Çevreciler)
d)Christlich Demokratische Union (Hıristiyan Demokrat Birliği)

Soru 77: Was ist die Bundeswehr? (Federal Ordu nedir?)
a)die deutsche Polizei (Alman polisi)
b)ein deutscher Hafen (Almanya'da bir liman)
c)eine deutsche Bürgerinitiative (Bir sivil toplum girişimi)
d)die deutsche Armee (Alman Ordusu)

Soru 78: Was bedeutet die Abkürzung SPD? (SPD'nın açılımı nedir?)
a)Sozialistische Partei Deutschlands (Almanya Sosyalist Partisi)
b)Sozialpolitische Partei Deutschlands (Almanya Sosyal-politika partisi)
c)Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Almanya Sosyalist-Demokrat partisi)
d)Sozialgerechte Partei Deutschlands ( Almanya Sosyalist -Hak ve Hukuk partisi)

Soru 79: Was bedeutet die Abkürzung FDP in Deutschland? (FDP'nin açılımı nedir?)
a)Friedliche Demonstrative Partei( Barışçıl Gösteri Partisi)
b)Freie Deutschland Partei (Hür Almanya Partisi)
c)Führende Demokratische Partei (Öncü Demokrat Parti)
d)Freie Demokratische Partei (Hör Demokrat Parti)

Soru 80: Welches Gericht in Deutschland ist zuständig für die Auslegung des Grundgesetzes? (Anayasa'yı yorumlamak Almanya'da hangi yargı organının görevidir?)
a)Oberlandesgericht (Yüksek Eyalet Mahkemesi)
b)Amtsgericht (Sulh Mahkemesi)
c)Bundesverfassungsgericht (Federal Anayasa Mahkemesi)
d)Verwaltungsgericht (İdare Mahkemesi)

Soru 81: Wer wählt den Bundeskanzler/in in Deutschland? (Almanya'da başbakanı kim seçer?)
a)der Bundesrat (Eyaletler Meclisi)
b)die Bundesversammlung (Federal Kurultay)
c)das Volk (Halk)
d)der Bundestag (Federal Meclis)

Soru 82: Wie nennt man den Regierungschef/in der Bundesrepublik Deutschland? (Federal Almanya Cumhuriyeti'nin hükümet liderine ne ad verilir?)
a)Premierminister (Başbakan)
b)Bundespräsident (Cumhurbaşkanı)
c)Bundeskanzler (Şansölye)
d)Ministerpräsident/in (Eyalet Başbakanı)

Soru 83: Wer wählt den deutschen Bundeskanzler/in? (Alman Başbakanını kim seçer?)
a)das Volk (Halk)
b)die Bundesversammlung (Federal Kurultay)
c)der Bundestag (Federal Meclis)
d)die Bundesregierung (Hükümet)

Soru 84: Welche Hauptaufgabe hat der deutsche Bundespräsident/in Er/Sie... (Almanya Cumhurbaşkanının birincil görevi nedir?)
a)regiert das Land. (Ülkeyi yönetmek)
b)entwirft die Gesetze. (Yasaları hazırlamak)
c)repräsentiert das Land. (Ülkeyi temsil etmek)
d)überwacht die Einhaltung der Gesetze. (Yasaların uygulanmasını gözetmek)

Soru 85: Wer bildet den deutschen Bundesrat?
(Eyaletler Meclisi'ni kimler oluşturur ?)
a)die Abgeordneten des Bundestages (Federal Meclis üyeleri)
b)die Minister und Ministerinnen der Bundesregierung (Bakanlar Kurulu)
c)die Regierungsvertreter der Bundesländer (Eyalet Yönetimi temsilcileri)
d)die Parteimitglieder (Parti üyeleri)

Soru 86: Wer wählt in Deutschland den Bundespräsidenten/in? (Cumhurbaşkanı kimler tarafından seçilir?)
a)die Bundesversammlung (Federal Kurultay)
b)der Bundesrat (Eyaletler Meclisi)
c)das Bundesparlament (Federal Parlamento)
d)das Bundesverfassungsgericht (Federal Anayasa Mahkemesi)

Soru 87: Wer ist das Staatsoberhaupt der Bundesrapublik Deutschland? (Federal Almanya'nın Devlet lideri kimdir?)
a)der Bundeskanzler (Başbakan)
b)der Bundespräsident (Cumhurbaşkanı)
c)der Bundesratspräsident (Eyaletler Meclisi Başkanı)
d)der Bundestagspräsident (Federal Meclis Başkanı)

Soru 88: Die parlamentarische Opposition im deutschen Bundestag...(Federal Mecliste muhalefet partilerinin görevi nedir?)
a)kontrolliert die Regierung. (Hükümeti denetlemek)
b)entscheidet, wer Bundesminister wird. (Bakanları seçmek)
c)bestimmt, wer im Bundesrat sitzt. (Eyaletler Meclisi üyelerini seçmek)
d)schlägt die Regierungschefs der Länder vor. (Eyalet başbakan adaylarını önermek)

Soru 89: Wie nennt man in Deutschland die Vereinigung von Abgeordneten einer Partei im Parlament?(Parlamentoda bir partinin milletvekilleri tarafından oluşturulan birliği ne ad verilir?)
a)Verband (Birlik)
b)Ältestenrat (İhtiyarlar Heyeti)
c)Fraktion (Fraksiyon/Meclis Grubu)
d)Opposition (Muhalefet)

Soru 90: Die deutschen Bundesländer wirken an der Gesetzgebung des Bundes mit durch... (Eyalet yönetimleri, eyaleti ilgilendiren yasalar için kiminle beraber çalışır?)
a)den Bundesrat. (Eyaletler Meclisi)
b)die Bundesversammlung (Federal Kurultay)
c)den Bundestag (Federal Meclis)
d)die Bundesregierung (Hükümet)

Lösungen(cevap nahtarı):
71b,72b,73a,74c,75a,76d,77d,78c,79d,80c,81d,82c,83c,84c,85c,86a, 87b,88a,89c,90a

Soru 91: In Deutschland kann ein Regierungswechsel in einem Bundesland Auswirkungen auf die Bundespolitik haben. Das Regieren wird...(Almanya'da bir eyaletteki hükümet değişikliği Federal düzeyde etkili olabilir. Bu durumda hükümetin işleri...)
a)schwieriger, wenn sich dadurch die Mehrheit im Bundestag ändert. (Eğer Federal Meclis'teki çoğunluk değişirse zorlaşır)
b)leichter, wenn dadurch neue Parteien in den Bundesrat kommen. (Eğer Eyaletler Meclis'inde yeni partiler temsil edilirse kolaylaşır)
c)schwieriger, wenn dadurch die Mehrheit im Bundesrat verändert wird. (Eğer Eyaletler Meclis'indeki çoğunluk değişirse zorlaşır)
d)leichter, wenn es sich um ein reiches Bundesland handelt. (Eğer söz konusu eyalet zengin ise kolaylaşır)

Soru 92: Was bedeutet die Abkürzung CSU in Deutschland? (Almanya'da CSU'nun açılımı nedir?)
a)Christlich Sichere Union (Hıristiyan Güvenli Birliği)
b)Christlich Süddeutsche Union (Hıristiyan Güney Alman Birliği)
c)Christlich Sozialer Unternehmerverband (Hıristiyan Sosyal İşletmeler Derneği)
d)Christlich Soziale Union (Hıristiyan Sosyal Birlik)

Soru 93: Ab welchem Alter darf man in Deutschland bei der Bundestagswahl wählen? (Almanya'da Federal Meclis seçimlerinde kaç yaşından itibaren oy kullanılabilir?)
a)ab 18 Jahren (18'den itibaren)
b)ab 19 Jahren (19'dan itibaren)
c)ab 20 Jahren (20'den itibaren)
d)ab 21 Jahren (21'den itibaren)

Soru 94: Ab welchem Alter darf man Deutschland an der Wahl zum Deutschen Bundestag teilnehmen? (Almanya'da kaç yaşından itibaren Federal Meclis için aday olunabilir)
a)16
b)18
c)21
d)23

Soru 95: Was gilt für die meisten Kinder in Deutschland? (Almanya'daki çocukların çoğu için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?)
a)Wahlpflicht (Seçim)
b)Schulpflicht (okul)
c)Schweigepflicht (Susma)
d)Religionspflicht (Din dersi)

Soru 96: Was muss jeder deutsche Staatsbürger/in ab dem 16. Lebensjahr besitzen? (Almanya'da 16. yaştan itibaren her Alman vatandaşı neye sahip olmak zorundadır?)

a)einen Reisepass (Pasaport)
b)einen Personalausweis (Kimlik)
c)einen Sozialversicherungsausweis (Sosyal sigorta kartı)
d)einen Führerschein (Ehliyet)

Soru 97: Was bezahlt man in Deutschland automatisch, wenn man fest angestellt ist? (Almanya'da sözleşmeli olarak çalışan bir insan otomatik olarak ne ödemek zorundadır?)
a)Sozialversicherung (Sosyal sigorta)
b)Sozialhilfe (Sosyal yardım)
c)Kindergeld (çocuk parası)
d)Wohngeld (Kira yardımı)

Soru 98: Welche Pflicht gilt in Deutschland nur für männliche und nicht für weibliche Staatsangehörige? (Almanya'da sadece erkek vatandaşlar için geçerli olan nedir?)
a)Wehrpflicht (Askerlik)
b)Schulpflicht (Eğitim zorunluluğu)
c)Wahlpflicht (Seçim zorunluluğu)
d)Steuerpflicht (Vergi zorunluluğu)

Soru 99: Wer bezahlt in Deutschland die Sozialversicherungen? (Almanya'da kim sosyal sigorta öder?)
a)Arbeitgeber/in und Arbeitnehmer/in (İşveren/çalışan)
b)nur Arbeitnehmer/in (Sadece çalışan)
c)alle Staatsangehörigen (Tüm vatandaşlar)
d)nur Arbeitgeber/in (Sadece işveren)

Soru 100: Jeder/Jede deutsche Staatsangehörige muss... (Her Alman vatandaşı...)
a)immer einen Reisepass dabei haben. (her zaman yanında pasaport bulundurmak zorundadır)
b)mit Vollendung des 16. Lebensjahres einen gültigen Personalausweis oder einen gültigen Reisepass besitzen. (16. yaşını doldurduktan sonra geçerli bir hüviyet ya da pasaport bulundurmak zorundadır)
c)immer eine Krankenkassenkarte dabei haben. (Her zaman sağlık sigortası kartını bulundurmak zorundadır)
d)mit Vollendung des 18. Lebensjahres einen Führerschein besitzen. (18. yaşını doldurduktan sonra ehliyet almalıdır)

Soru 101: Gewerkschaften sind Interessenverbände der...(Sendikalar ve çıkar grupları, aşağıdakilerden hangisinin çıkarını korur?)
a)Jugendlichen. (Gençlerin)
b)Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (İşçilerin)
c)Rentner und Rentnerinnen (Emeklilerin)
d)Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen (İşverenlerin)

Soru 102: Alexander muss zur Bundeswehr. Er möchte aber aus Gewissensgründen nicht lernen, wie man auf andere Menschen schießt. Was kann er tun? (Alexander askerlik yapmak zorunda. Ancak vicdani nedenlerden dolayı başka bir insana ateş etmeyi öğrenmek istemiyor. Ne yapabilir?)
a- Nichts, er muss zur Armee. (Hiç bir şey yapamaz. Askere gitmeli)
b- Er kann Zivildienst leisten. (Sivil hizmet yapabilir)
c- Er kann sich freikaufen. Dafür muss er 1000 Euro Zahlen. (1000 Euro ödeyerek askerlikten muaf olabilir.)
d- Er kann eine Fortbildung machen. (Mesleki eğitim yapabilir)

Soru 103: Wer ist in Deutschland 'wehrpflichtig'? (Almanya'da kim askere gitmek zorundadır?)
a- alle Frauen und Männer, die 18 Jahre alt sind (18 yaşındaki kadın ve erkekler)
b- alle männlichen Staatsbürger, die 18 Jahre alt sind (18 yaşındaki her erkek vatandaş)
c- alle Frauen und Männer, die 21 Jahre alt sind (21 yaşındaki tüm kadın ve erkekler)
d- alle Männer, die 16 Jahre alt sind (16 yaşındaki tüm erkekler)

Soru 104: Eine Frau in Deutschland verliert ihre Arbeit. Was darf nicht der Grund für diese Entlassung sein? (Almanya'da bir kadın işten çıkartılıyor. İşten çıkartılma nedeni ne olamaz?)
a- Die Frau ist lange krank und arbeitsunfähig. (Uzun süre hasta ve çalışamaz durumda)
b- Die Frau kam oft zu spät zur Arbeit. (Kadın sürekli işe geç geliyor)
c- Die Frau erledigt private Sachen während der Arbeitszeit. (İşyerinde özel işlerini hallediyor)
d- Die Frau bekommt ein Kind und ihr Chef weiß das. (Kadın eleman bir bebek doğuracak ve patronu da bunu biliyor)

Soru 105: Was ist eine Aufgabe von Wahlhelfern/innen in Deutschland? (Almanya'da sandık görevlisinin görevi nedir?)
a- Sie helfen alten Menschen bei der Stimmabgabe in der Wahlkabine. (Yaşlı insanlara seçim kabininde oy kullanırken yardımcı olmak)
b- Sie schreiben die Wahlbenachrichtungen von der Wahl. (Seçmene yönelik seçim bildirisini hazırlamak)
c- Sie geben Zwischenergebnisse an die Medien weiter. (Ara sonuçları medyaya duyurmak)
d- Sie zählen die Stimmen nach dem Ende der Wahl. (Seçim bitiminde oyları saymak)

Soru 106: In Deutschland helfen ehrenamtliche Wahlhelfer/innen bei den Wahlen. Was ist eine Aufgabe von Wahlhelfern/innen (Almanya'da seçimlerde gönüllü sandık görevlileri çalışır. Sandık görevlilerinin görevi nedir?
a- Sie helfen Kindern und alten Menschen beim Wählen. Çocuk yaşlılara seçim kabininde oy kullanırken yardımcı olmak)
b- Sie schreiben Karten und Briefe mit der Angabe des Wahllokals. (Kart ve mektuplarla seçim lokallerine ilişkin bilgi vermek)
c- Sie geben Zwischenergebnisse an Journalisten weiter. (Gazetecilere ara sonuçları bildirmek)
d- Sie zählen die Stimmen nach dem Ende der Wahl.(Seçim bitiminde oy sayımı yapmak)

Soru 107: Für wie viele jahre wird der Bundestag in Deutschland gewählt? (Almanya'da Federal Meclis, kaç yıllığına seçilir)
a- 2 Jahre (2 yıl)
b- 4 Jahre (4 yıl)
c- 6 Jahre (6 Yıl)
d- 8 Jahre (8 yıl)

Soru 108: Bei einer Bundestagswahl in Deutschland darf jeder wählen, der... (Federal Meclis seçimlerinde kimler oy kullanılabilir...)
a- in der Bundesrepublik Deutschland wohnt und wählen möchte. (Almanya'da ikamet edenler ve oy kullanmak isteyenler)
b- Bürger/in der Bundesrapublik Deutschland ist und mindestens 18 Jahre alt ist. (Alman vatandaşı olup da ve en az 18 yaşını dolduranlar)
c- seit mindestens 3 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland lebt. (En az 3 yıldan bu yana Almanya'da ikamet edenler)
d)Bürger/in der Bundesrepublik Deutschland ist und mindestens 21 Jahre alt ist. (Alman vatandaşı olup da en az 21 yaşında olanlar)

Soru 109: Wie oft gibt es normalerweise Bundestagswahlen in Deutschland? (Almanya'da Federal Meclis seçimleri hangi sıklıkla yapılır)

a- alle drei Jahre (3 yılda bir)
b- alle vier Jahre (4 yılda bir)
c- alle fünf Jahre (5 yılda bir)
d- alle sechs jahre (6 yılda bir)

Soru 110: Für wie viele Jahre wird der Bundestag in Deutschland gewählt? (Almanya'da Federal Meclis kaç yıllığına seçilir)
a- 2 Jahre (2 yıl)
b- 3 Jahre (3 yıl)
c- 4 Jahre (4 yıl)
d- 5 Jahre (5 yıl)

Cevap cetveli: 91c,92d,93a,94b,95b,96b,97a,98a,99a,100b,101b,102b,103b,104d, 105d,106d,107b, 108b,109b,110c

Soru 111: In Deutschland darf man wählen. Was bedeutet das? (Almanya'da oy kullanılabilir. Bu ne anlama gelir?)
a- Alle Staatsangehörigen dürfen wählen, wenn sie das Mindestalter erreicht haben. (Seçme hakkı için gerekli yaş sınırının üzerinde olan tüm vatandaşları bu hakka sahiptir.)

b- Nur verheiratete Personen dürfen wählen. (Sadece evli insanlar seçme hakkına sahiptir.)

c- Nur Personen mit einem festen Arbeitsplatz dürfen wählen. (Sadece iş sahibi insanlar seçme hakkına sahiptir.)

d- Alle Einwohner und Einwohnerinnen in Deutschland müssen wählen. (Almanya'da yaşayan herkes seçimlerde oy kullanmak zorundadır.)

Soru 112: Die Wahlen in Deutschland sind...(Almanya'da seçimler...)
a- speziell.(özeldir.)

b- geheim.(gizlidir.)

c- berufsbezogen.(meslek odaklıdır.)

d- geschlechtsabhängig.(cinsiyete bağlıdır.)

Soru 113: Wahlen in Deutschland gewinnt die Partei, die...(Almanya'da seçimleri kazanan parti nasıl belirlenir?)
a- die meisten Stimmen bekommt.(En fazla oy sayısına alan parti.)

b- die meisten Männer mehrheitlich gewählt haben.(Erkeklerden en fazla oy almış parti.)

c- die meisten Stimmen bei den Arbeitern / Arbeiterinnen bekommen hat.(İşçilerden en fazla oyu alan parti)

d- die meisten Erststimmen für ihren Kanzlerkandidaten / ihre Kanzlerkandidatin erhalten hat.(İlk oylarda başbakan adayları için en fazla oyu alan parti.)

Soru 114: An demokratischen Wahlen in Deutschland teilnehmen ist... (Almanya'da demokratik seçimlerde seçmen katılmak...)
a- eine Pflicht.(bir görevdir.)

b- ein Recht.(bir haktır.)

c- ein Zwang.(bir zorunluluktur.)

d- eine Last.(vatandaşlık borcudur.)

Soru 115: Was bedeutet 'aktives Wahlrecht' in Deutschland?(Almanya'da 'Aktif seçim hakkı' ne anlama gelir?)
a- Man kann gewählt werden.(Seçilme hakkıdır)

b- Man muss wählen gehen.(Seçimlerde oy kullanma zorunluluğudur)

c- Man kann wählen.(Oy kullanma hakkıdır)

d- Mann muss zur Auszahlung der Stimmen gehen.(Oyların sayımına katılma zorunluluğudur)

Soru 116: Wenn Sie bei einer Bundestagswahl in Deutschland wählen dürfen, heißt das...(Federal Meclisin seçimelerinde oy hakkına sahip olnmak demek...)
a- aktive Wahlkampagne.(aktif seçim kampanyası anlamına gelir.)

b- aktives Wahlverfahren.(aktif seçim yöntemi anlamına gelir.)

c- aktiver Wahlkampf.(aktif seçim yarışı anlamına gelir.)

d- aktives Wahlrecht.(aktif seçim hakkı anlamına gelir.)

Soru 117: Wie viel Prozent der Zweitstimmen müssen Parteien mindestens bekommen, um in den Deutschen Bundestag gewählt zu werden?(Bir partinin, Federal Meclis'e girebilmesi için ikinci oylarda en az kaç oranında oy alması gerekir?)
a- 3%

b- 4%

c- 5%

d- 6%

Soru 118: Was regelt das Wahlrecht in Deutschland?(Almanya'da seçim hakkı neyi düzenler?)
a- Wer wählen darf, muss wählen.(Seçme hakkı olan herkes oy vermek zorundadır)

b- Alle die wollen, können wählen.(İsteyen herkes oy verebilir)

c- Wer nicht wählt, verliert das Recht zu wählen.(Seçme hakkını kullanmayanlar bu haklarını yitirirler)

d- Wer wählen darf, kann wählen.(Seçme hakkı olanlar bu haklarını kullanabilirler)

Soru 119: Wahlen in Deutschland sind frei. Was bedeutet das?(Almanya'da seçimlerin serbest olması ne anlama gelir?)
a- Alle verurteilten Straftäter / Straftäterinnen dürfen nicht wählen.(Sabıkalılar seçme hakkına sahip değildir)

b- Wenn ich wählen gehen möchte, muss mein Arbeitgeber / meine Arbeitgeberin mir frei geben.(Oy kullanabilmek için işverenim bana izin vermek mecburiyetinde)

c- Jede Person kann ohne Zwang entscheiden, ob sie wählen möchte und wen sie wählen möchte.(Herkes seçme hakkını kullanmak isteyip istemediğine ve kimi seçeceğine karar vermekte özgürdür)

d- Ich kann frei entscheiden, wo ich wählen gehen möchte.(Oyumu nerde kullanacağıma ben karar veririm.)

Soru 120: Das Wahlsystem in Deutschland ist ein...(Almanya'daki seçim sistemi...)
a- Zensuswahlrecht.(Ödenen vergiye göre sayılan bir oy sistemidir)

b- Dreiklassenwahlrecht.(üç aşamalı seçim sistemidir)

c- Mehrheits- und Verhältniswahlrecht.(Oy çoğunluğu ve oranına dayalı bir sistemdir)

d- allgemeines Männerwahlrecht.(Erkeklerin seçme hakkına dayalı bir sistemdir)

Soru 121: Eine Partei möchte in den deutschen Bundestag. Sie muss aber eine Mindestanzahl an Wählerstimmen haben. Das heißt...(Federal Meclise girmek için bir partinin belirlenmiş olan minimum seçmen oy sayısına ulaşması gerekir, bu da şu anlama gelir,...)
a- 5%-Hürde.(yüzde 5 barajını geçmek)

b- Zulassungsgrenze(Kabul sınırı)

c- Basiswert(Temel değer)

d- Richtlinie(Yönetmelik)

Soru 122: Welchem Grundsatz unterliegen Wahlen in Deutschland? Wahlen in Deutschland sind...(Almanya'da seçimleri tanımlayacak özellikler nelerdir?)
a- frei, gleich, geheim (serbest, eşit ve gizli)

b- offen, sicher, frei (açık, güvenli ve serbest)

c- geschlossen, gleich, sicher (kapalı, eşit ve güvenli)

d- sicher, offen, freiwillig (güvenli, açık ve gönüllü)

Soru 123: Was ist in Deutschland die '5%-Hürde'? (Alman seçim sisteminde yüzde 5 barajı ne anlama gelir?)
a- Abstimmungsregelung im Bundestag für kleine Parteien (Federal Meclis'te küçük partiler için oy düzenlemesi)

b- Anwesenheitskontrolle im Bundestag für Abstimmungen (Meclis oylamalarında bulunma kontrolü.)

c- Mindestanzahl an Wählerstimmen, um ins Parlament zu kommen (Federal Meclise girecek partilerin belirlenmesi için oy düzenlemesi.)

d- Anwesenheitskontrolle im Bundesrat für Abstimmungen(Federal Konsey oylamalarında bulunma zorunluluğu.)

Soru 124: Die Bundestagswahlen in Deutschland ist die Wahl...(Almanya'da Federal Meclis seçimleri...)
a- des Bundeskanzlers/der Bundeskanzlerin (Şansölyenin seçilmesidir)

b- der Parlamente der Länder (Eyalet Parlamentosu seçimleridir)

c- des Parlaments für Deutschland (Almanya Federal Parlamentosunun seçimleridir)

d- des Bundespräsidenten/der Bundespräsidentin (Cumhurbaşkanının seçilmesidir)

Soru 125: In einer Demokratie ist eine Funktion von regelmäßigen Wahlen, ...(Demokrasilerde düzenli seçimler hangi rolü oynar?)
a- die Bürger und Bürgerinnen zu zwingen, ihre Stimme abzugeben.(Vatandaşları oy kullanmaya zorlamaktır)

b- nach dem Willen der Wählermehrheit, den Wechsel der Regierung zu ermöglichen.(Seçmenlerin çoğunluğunun isteği doğrultusunda hükümet değişikliğini gerçekleştirmektir)

c- im Land bestehende Gesetze beizubehalten.(Eyaletlerdeki yasaları korumak)

d- den Armen mehr Macht zu geben.(Fakirlere daha çok politik güç vermek)

Soru 126: Was bekommen wahlberechtigte Bürger und Bürgerinnen in Deutschland vor der Wahl?(Seçme hakkına sahip vatandaşlar Almanya'da seçimlerden önce ne alırlar?)
a- eine Wahlbenachrichtigung von der Gemeinde(Yerel idareden seçim bilgilendirmesi)

b- eine Wahlerlaubnis vom Bundespräsidenten/von der Bundespräsidentin (Cumhurbaşkanından seçme hakkı)

c- eine Benachrichtigung von der Bundesversammlung (Federal kurultaydan seçim bilgilendirmesi)

d- eine Benachrichtigung vom Pfarramt. (Psikoposluktan seçim bilgilendirmesi)

Soru 127: Warum gibt es die 5%-Hürde im Wahlgesetz der Bundesrepublik Deutschland? Es gibt sie, weil...(Alman seçim yasasında yüzde 5 barajı neden bulunmaktadır?)
a- die Programme von vielen kleinen Parteien viele Gemeinsamkeiten haben.(Küçük partilerin programları çok sayıda benzerlik barındırdığı için)

b- die Bürger und Bürgerinnen bei vielen kleinen Parteien die Orientierung verlieren können.(Çok sayıda küçük partilerin seçmenlerin kafasını karıştırmaması için)

c- viele kleine Parteien die Regierungssbildung erschweren.(Çok sayıda küçük partinin varlığının hükümet kurulmasını zorlaştırmasından)

d- die kleinen Parteien nicht so viel Geld haben, um die Politiker und Politikerinnen zu bezahlen.(Küçük partilerin politikacılara ödeyecek çok parası olmamasından)

Soru 128: Parlamentsmitglieder, die von den Bürgern und Bürgerinnen gewählt werden, nennt man... (Federal Meclise seçilenlere ne ad verilir)
a- Abgeordnete.(Milletvekili)

b- Kanzler / Kanzlerin.(Şansölye)

c- Botschafter / Botschafterin.(Konsolos)

d- Ministerpräsident / Ministerpräsidentin.( Eyalet başbakanı)

Soru 129: Vom Volk gewählt wird in Deutschland... (Almanya'da halk tarafından...)
a- der Bundeskanzler / die Bundeskanzlerin.(Şansölye seçilir)

b- der Ministerpräsident / die Ministerpräsidentin eines Bundeslandes.(Eyalet başbakanı seçilir)

c- der Bundestag.(Federal Meclis seçilir)

d- der Bundespräsident / die Bundespräsidentin.(Cumhurbaşkanı seçilir)

Soru 130: Welcher Stimmzettel wäre bei einer Bundestagswahl gültig? (Hangi oy pusulası Almanya seçimlerinde geçerlidir?)
RESİMLİDİR!!!!

a)1

b)2

c)3

d)4

Die Lösungen(Cevaplar):
106d, 107b, 108b, 109b, 110c, 111a, 112b, 113a, 114b, 115c, 116d, 117c, 118d, 119c, 120c, 121a, 122a, 123c, 124c, 125b, 126a, 127c, 128a, 129c, 130a

Soru 134:Man will die Buslinie abschaffen, mit der Sie immer zur Arbeit fahren. Was können Sie machen, um die Buslinie zu erhalten? (Sizin işe gitmek için kullandığınız otobüs hattını kaldırmak istiyorlar. Buna karşı ne yapabilirsiniz?)
a- Ich beteilige mich an einer Bürgerinitiative für die Erhaltung der Buslinie oder gründe selber eine Initiative (Otobüs hattının kalması için kurulan halk inisiyatifine katılırım veya kendim kurarım)

b- Ich werde Mitglied in einem Sportsverein und trainiere Radfahren (Bir spor derneğine üye olup bisiklet kullanma antrenmanı yaparım)

c- Ich wende mich an das Finanzamt, weil ich als Steuerzahler/Steuerzahlerin ein Recht auf die Buslinie habe (Vergi ödeyen biri olarak maliyeye başvururum)

d- Ich schreibe einen Brief an das Forstamt der Gemeinde (Belediyedeki Ormancılık Dairesine bir şikayet mektubu yazarım)

Soru 135:Wen vertreten die Gewerkschaften in Deutschland?(Almanya'da sendikalar kimi temsil eder?)
a- grosse Unternehmen(büyük işletmeleri)

b- kleine Unternehmen(Küçük işletmeleri)

c- Selbststaendige (serbest meslek sahiplerini)

d- Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen(İşçileri)

Soru 136:Sie gehen in Deutschland zum Arbeitsgericht bei...(Hangi durumda İş Mahkemesine başvurursunuz?)
a- falscher Nebenkostenabrechnung (Sahte yan masraf çizelgesiyle)

b- ungerechtfertigter Kündigung durch ihren Chef/ihre Chefin (Patronunuz tarafından haksız yere işten çıkartılırsanız)

c- Problemen mit den Nachbarn/Nachbarinnen (Komşularla sorunlarınız olduğu zaman)

d- Schwierigkeiten nach einem Verkehrsunfall (Trafik kazası yaptıysanız)

Soru 137:Welches Gericht in Deutschland ist bei Konflikten in der Arbeitswelt zustaendig? (Almanya'da işle ilgili sorunlarda hangi mahkeme ilgilenir?)
a- das Familiengericht(Aile Mahkemesi)

b- das Strafgericht (Ceza Mahkemesi)

c- das Arbeitsgericht (İş Mahkemesi)

d- das Amtsgericht (İdari Mahkeme)

Soru 138:Was kann ich in Deutschland machen, wenn mir mein Arbeitgeber/meine Arbeitgeberin zu Unrecht gekündigt hat? Almanya'da, işverenim bana haksız yere çıkış verdiği zaman ne yapabilirim?
a- weiter arbeiten und freundlich zum Chef/zu Chefin sein (Çalışmaya devam edip patronuma dostça davranırım)

b- ein Mahnverfahren gegen den Arbeitgeber/die Arbeitgeberin führen (İşverene uyarı davası açarım)

c- Kündigungsschutzklage erheben (İşten çıkartılmaya karşı dava açarım)

d- den Arbeitgeber/die Arbeitgeberin bei der Polizei anzeigen (İşvereni polise şikayet ederim)

Soru 139:Wann kommt es in Deutschland zu einem Prozess vor Gericht? Wenn jemand...(Almanya bir kişi hangi durumda mahkeme karşısına çıkar? Eger bir kişi...)
a- zu einer anderen Religion übertritt (dinini değiştirirse)

b- eine Straftat begangen hat und angeklagt wird (suç işlemiş ve dava açılmışsa)

c- eine andere Meinung als die Regierung vertritt (hükümetten farklı görüşe sahip olduğunda)

d- sein Auto falsch geparkt hat und es es abgeschleppt wird (arabasını yanlış park etmiş ve arabası çekilmişse)

Soru 140:Was macht eine Schöffe/eine Schöffin in Deutschland?Er/Sie...(Almanya'da jüri üye ne yapar?)
a- setzt mit einem Richter/ einer Richterin das Strafmass fest(Hakimlerle cezanın ölçüsünü belirler)

b- gibt Bürgern/Bürgerinnen rechtlichen Rat(Halka hukuksal tavsiyelerde bulunur)

c- stellt Urkunden aus (Sertifika hazırlar)

d- verteidigt den Angeklagten/din Angeklagte (Davalıyı savunur)

Soru 141:Wer beraet in Deutschland Personen bei Rechtsfragen und vertritt sie vor Gericht? (Almanya'da hukuksal konularda insanlara kim danışmanlık hizmeti verir ve mahkemede temsil eder?)
a- ein Rechtsanwalt/eine Rechtsanwaeltin (avukat)

b- ein Richter/eine Richterin(Hakim)

c- ein Schöffe/eine Schöffin (Mahkeme jüri üyesi)

d- ein Staatsanwalt/eine Staatsanwaeltin (Savcı)

Soru 142:Was ist die Hauptaufgabe eines Richters/einer Richterin in Deutschland?Ein Richter/eine Richterin...(Almanya'da bir hakimin temel görevi nedir?)
a- vertritt Bürger und Bürgerinnen vor einem Gericht (Mahkemede vatandaşları temsil eder)

b- arbeitet an einem Gericht und spricht Urteile (Mahkemede çalışır ve kararları verir)

c- aendert Gesetze(Yasaları değiştirir)

d- betreut Jugendliche vor Gericht (Mahkemede gençlere danışmanlık hizmeti verir)

Soru 143:Ein Richter/eine Richterin in Deutschland gehört zur...(Almanya'da bir hakim nereye aittir?)
a- Judikative (Yargı)

b- Exekutive (Yürütme)

c- Operative (Operasyon)

d- Legislative (Yasama)

Soru 144:Ein Richter/eine Richterin in Deutschland gehört zur...(Almanya'da bir hakim nereye aittir?
a- vollziehenden Gewalt (Uygulayıcı erk)

b- rechtsprechenden Gewalt (Hukuk erk)

c- planenden Gewalt (Planlama erk)

d- gesetzgebenden Gewalt (Yasa koyucu erk)

Soru 145:In Deutschland wird die Staatsgewalt geteilt. Für welche Staatsgewalt arbeitet ein Richter/eine Richterin?Für die...(Almanya'da kuvvetler ayrılığı vardır. Hakimler hangisinde görev alır?)
a- Judikative (Yargı)

b- Exekutive (Yürütme)

c- Presse (Basın)

d- Legislative (Yasama)

Soru 146:Wie nennt man in Deutschland ein Verfahren vor einem Gericht? (Almanya'da mahkemedeki işe ne ad verilir?
a- Programm (Program)

b- Prozedur (Prosedür)

c- Protokoll (Protokol)

d- Prozess (Dava)

Soru 147:Was ist die Arbeit eines Richters/einer Richterin in Deutschland? (Almanya'da bir hakimin görevi nedir?)
a- Deutschland regieren (Almanya'yı yönetmek)

b- Recht sprechen (Hukuksal kararlar vermek)

c- Plaene erstellen (Planlamak)

d- Gesetze erlassen (Yasa çıkartmak)

Soru 148:Was ist eine Aufgabe der Polizei in Deutschland? (Almanya'da polisin görevi nedir?)
a- das Land zu verteidigen (ülkeyi korumak)

b- die Bürgerinnen und Bürger abzuhören (Vatandaşlı dinlemek)

c- die Gesetze zu beschliessen (Yasalar koymak)

d- die Einhaltung von Gesetzen zu überwachen (Yasalara uyulmasını sağlamak)

Soru 149:Wer kann Gerichtsshöffe/Gerichtsschöffin in Deutschland werden? (Almanya'da kim Danıştayda görev alabilir?
a- Alle in Deutschland geborenen Einwohner/Einwohnerinnen über 18 Jahre (Almanya'da doğmuş 18 yaşın üzerindeki herkes)

b- Alle deutschen Staatsangehörigen aelter als 24 und jünger als 70 Jahre(24 yaşından büyük 70 yaşından küçük tüm Alman vatandaşları)

c- Alle Personen, die seit mindestens 5 Jahren in Deutschland leben (5 yıldan bu yana Almanya'da yaşayan herkes)

d- Nur Personen mit einem abgeschlossenen Jurastudium (Sadece hukuk öğrenimini tamamlamış kişiler)

Soru 150:Ein Gerichtsschöffe/eine Gerichtsschöffin in Deutschland ist...(Almanya'da Danıştay üyeleri..)
a- der Stellvertreter/die Stellvertreterin des Stadtoberhaupts(Devlet yöneticisinin temsilcileridir)

b- ein ehrenamtlicher Richter/ eine ehrenamtliche Richterin (Gönüllü hakimlerdir)

c- ein Mitglied eines Gemeindesrats (Dernek üyeleridir)

d- eine Person, die Jura studiert hat (Hukuk öğrenimi görmüş kişilerdir)

CEVAPLAR:135d,136b,137c,138c,139b,140a,141a,
142b,143a,144b,145a,146d,147b,148d,149b,150b

Kaynak: hurriyet.de

joomla visitor

Free business joomla templates