Pembe Kart - MAVİ KART SAHİPLERİ İÇİN VERGİSİZ OTOMOBİL UYGULAMASI

Pembe Kart - MAVİ KART SAHİPLERİ İÇİN VERGİSİZ OTOMOBİL UYGULAMASI

Mavi kart ( eski pembe kart ) sahipleri artık Türkiyeden TAXFREECAR ( Mavi Plaka vergisiz otomobil satın alıp,vergisiz araç kullanabiliyorlar. 15.08.2011 tarihi itibariyel YASAL olarak işlemler yapılmaktadır.

Doğumla Türk vatandaşı olup da, İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından 5203 sayılı kanun dahilinde çıkma izni alanlar ve ayrıca bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan 18 yaşından büyük mavi kart eski adı ile pembe kart sahibi çocukları 2011 mart ayında konuyla ilgili Gümrük uygulamasında yapılan yeni düzenleme ile Türkiyede herhangi ek vergi ödemeden Türkiyeden kullanılmış veya yeni vergisiz araç alma hakkına kavuşmuşlardır.Türkiyede mavi kart sahibi olup ikamet izni ile bir işyerinde çalışan veya işyeri sahibi olan olan mavi kart ( pembe kart )sahibi kişiler yurt dışından kendi adlarına kullanılmış veya yeni ( yaş sınırı olmadan )araclarını Türkiyeye getirebilecekleri gibi yurt dışından kullanılmış veya yeni arac satın alıp Türkiye de hiçbir vergi vermeden kullanabileceklerdir.


E. 4112 SAYILI KANUN KAPSAMINDA OLAN ESKİ TÜRK VATANDAŞLARINA YÖNELIK UYGULAMA(PEMBE KART/ MAVİ KART UYGULAMASI

NASIL mavi / PEMPE KART ALARIM ?

Çifte vatandaşlığı kabul etmeyen ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’de yabancı muamelesine tabi tutulma endişesi, vatandaşlarımızın yabancı devlet vatandaşlığına geçmekten vazgeçip yurtdışındaki haklarından feragat etmelerine neden olunca, Türk vatandaşlığını kaybetmenin sonuçlarını düzenleyen 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 ncu maddesi, bilindiği üzere 07.06.1995 tarih ve 4112 Sayılı Kanun ile değiştirilmiştir.

Böylece, doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da sonradan Bakanlar Kurulundan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişiler ve bunların kanuni mirasçıları diğer yabancılardan ayırt edilmiş ve Türkiye Cumhuriyetinin milli güvenliğine ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile bu kişilerin Türkiye’deki bazı haklarının devamına imkan tanınmıştır. Bu haklar; ülkede ikamet, seyahat, çalışma, miras, taşınır-taşınmaz mal iktisabı ve ferağı gibi haklardır. Uygulamaya ilişkin esaslar aşağıya çıkartılmıştır.

1-“4112 Sayılı Kanunla Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” kanunda belirtilen haklardan yararlanmak isteyen kişilere istekleri üzerine yurt dışında konsolosluklar, yurt içinde ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerince verilmektedir.

2-403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 32 nci maddesine göre,maddede belirtilen şartların varolması halinde küçük çocukların,vatandaşlıktan izinle çıkan baba ve analarına bağlı olarak isimleri “Türk vatandaşlığından Çıkma Belgesi” nde yer aldığından,bu çocuklar için de “4112 Sayılı Kanununla Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” düzenlenmektedir.(Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 01.08.2000 tarih ve B050NÜV0070002.145.111-49051 sayılı yazıları.)

3- Bu belgenin sağladığı haklardan yararlanabilmek için belgenin ibraz edilmesi zorunludur.

4-4112 Sayılı Kanun kapsamında olan yabancılara verilmekte olan “4112 Sayılı Kanunla saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” (Pembe Kart), hukuken yabancı olmuş kişilere ve sadece kanunla belirlenmiş bazı haklara ilişkin işlemlerde kullanılmak üzere verilmekte olup, hiçbir zaman “kimlik” olarak algılanmaması gerekmektedir.

5-Bu kişiler, Türkiye’de Türk vatandaşlarının olduğu kurallara göre çalışabileceklerinden, yabancıların tabi olduğu mevzuat çerçevesinde kendilerinden çalışma izni ve çalışma vizesi alınması gibi prosedürleri yerine getirmeleri istenilmez.

6-Söz konusu kanunun tanıdığı haklardan yararlanmak isteğe bağlı olduğundan, Pembe Kart Hamili olmasına rağmen bir takım gerekçelerle yabancı muamelesine tabi tutulmak isteyenlere, talepleri doğrultusunda yabancı işlemi (ikamet tezkeresi verilmesi vs.) uygulanır.

Ancak, Pembe Kart Hamili eski Türk vatandaşları, istek ve iradeleri dışında Pembe Kartın getirdiği haklardan vazgeçmeleri hususunda zorlanmayarak kendilerine telkinde bulunulmaz.

7-Pembe Kart hamili olup da Türkiye’de öğrenim, çalışma yada başka amaçlarla ikamet izni talep edenlerin ikamet tezkereleri;

a-Öğrenim, çalışma, turizm, akraba ziyareti, tedavi gibi maksatlarla ikamet izni talep edenlere verilecek tezkereler, şahısların talepleri doğrultusunda verilir.

b-Tanzim edilecek ikamet tezkere süreleri, 5683 Sayılı Kanunun 4360 Sayılı kanunla değişik 9 uncu maddesine göre ikamet tezkerelerinde azamî sınır olarak belirlenen 5 yılı aşamayacak şekilde tanzim edilir (resen).

c-Pembe Kart hamili olan kişilerin, doğumla Türk vatandaşı olup da izin almak suretiyle başka bir ülke vatandaşlığına geçen kişiler olması sebebiyle, tanzim edilecek ikamet tezkerelerinden, 210 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu gereğince alınması gereken tezkere bedeli hariç, 492 sayılı Harçlar kanunun 88 nci maddesinin (e) bendinde belirtilen “Türk aslından olup Türk Kültürüne bağlı ecnebi uyruklular” kapsamında ikamet tezkeresi harcı alınmadan tanzim edilir.

8-Söz konusu şahısların Türkiye’ye girişte vize alma yükümlülükleri bulunmadığından bu kişilerden kesinlikle vize harcı tahsil edilmez.

9-Yine bu belge hamilleri,Türkiye’de ikamet tezkeresi almaksızın Türk vatandaşı gibi ikamet edebileceklerinden, kendilerinden vize süresi bittiği gerekçesi ile herhangi bir cezalı harç ve ikamet tezkeresi bedeli alınmaz.


Mavi Kart Nedir ?

Avrupa ülkelerinde yaşayıp da yaşadıkları ülke vatandaşlığına geçmek isteyenlere Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, izinli olarak vatandaşlıktan çıkma izni verir ve kendilerine de mavi kart denilen bir kart verir. Türk vatandaşlığından izinle çıkan kişilerin pasaport ve nüfus cüzdanları iptal edilerek, kendilerine “5203 Sayılı Kanunla Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” (Mavi Kart) verilir. Bu belge, Türkiye’de ikamet, seyahat, çalışma, yatırım, ticari faaliyet, miras, taşınır mal satın alma, feragi, kiralama gibi konularda işe yaramaktadır. Vatandaşlıktan izinle ayrılmak için tüm ailenin istemesi gerekir.

Mavi Kart Sahibi Kişilere Hizmetleriniz Nelerdir ?

Yurtdışında sahip olunan aracın Türkiyeye nakliyesi,Türkiyede Gümrükleme İşlemleri, aracın Türk plakasına cevrilmesi ,Trafik ,ruhsat ,sigorta işlemleri,Yurt içinden veya yurt dışından kullanılmış veya yeni otomobil temini, alım ve satım hizmetleri.Konuyla ilgili danışmanlık ve aracılık hizmetleri.

MAVİ KART SAHİPLERİNİN SORULARI

- Mavi kart sahibiyim SSK olmadan sadece Bağkurlu olmak Tax Free araba almak için yeterlimidir.? işlemler kaç gün sürer.?

- Eşim Türk asıllı alman vatandaşı oldu.ayni zamanda Mavi kart sahibi ancak Türkiye’de çalışmıyor sadece ikamet ediyor.Buna Göre yabancıdan yabancıya araç satın alabilirmi?Alabilir ise bu araçların Türkiye’deki vergileri nereye ve nasıl ödeniyor.?

- SSK olmak zorundamıyım yabancıdan yabancıya araba almak için? Masraflar kaç eur?

- Mavi kart sahibiyim mavi plaka araba alma hakkı tarafımıza doğduğunu duydum ancak teminat ödemek zorundaymışız Teminat kaç para ,,banka teminat mektubu olurmu ?

- Mavi kart sahibi alman ve türküm ben yeni kanuna göre mavi plaka araba aldığımda Almanya ya giriş çıkış yapmak zorundamıyım.?

- Gümrükten ithalat ön izin belgelerini bizim adımıza alıyormusunuz ? Diğer Gümrük ,Trafik,plaka işlemlerini adımıza yapıyormusunuz?

- Almanyadaki arabamı bu kanundan faydalandırmak istiyorum,arabamı Türkiye...

Gibi her gün yüzlerce mail almaktayız oysa bu soruların cevabı web sitemiz faydalı bilgilerde mevcuttur.

Kısaca bu sayfada yeni uygulamadan bahsetmek ihtiyacı duyduk.!!!

Türk vatandaşlığı mevcudiyeti olmayan Türkiye Emniyt müdürlüğünden İkamet belgesi almış ve Türkiyede bir yerde çalışna veya iş yeri sahibi olup bağkurlu olan , Mavi kart sahipleri Türkiye’de yıllardan beri uygulanan Turing otomotiv kurumuna Teminata yatırılarak uygulanan Vergisiz araç alma ve kullanma hakkı başlamıştır.

Dileyen yurt dışındaki arabasını Türkiyeye getirip vergi ödemeden Türk plakasına çevirebilir.

Tax Free Car ,Mavi Plaka, Yabancıdan yabancıya araba ,mavi plaka otomobil, mavi plaka oto ,blue plate car, yabancıdan yabancıya olarak da adlandırılan bu geçici ithalat yolu ile vergisiz (otomobil ithalatında alınan KDV ,ÖTV,Gümrük vergisi ) Türk plakalı otomobil sahibi olmak için otomobil elden çıkarıldığında ,otomobil satıldığında ( sadece yabancıya satılır vergileri ödense dahi arac millileşemez zira Türkiyeye kullanılmış eşya ithalatatı YASAK )GERİ ALINMAK KAYDI ile Gümrüğe ( TURİNG ) yatırılacak TEMİNAT ( nakit eur veya banka teminat mektubu liste web sayfamızda mevcuttur Turing teminat listesi ) ile mümkündür
Gümrük Müşavirlik hizmetimiz 500.-EUR
Plaka,Ruhsat,TÜV,TSE,Trafik tescil işlemleri 400.EUR
Gümrük, trafik TÜV ,TSE 7-8 iş günüdür.

İŞİN ÖZÜ TAX FREE CAR ( Yabancıdan yabancıya araba )ALABİLMEK İÇİN

MAVİ KART SAHİBİ OLACAK ( Türk KONSOLOSLUKTAN )
TÜRKİYEDE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN İKAMET İZNİ ALACAK (AUFENTHALTSERLAUBNIS )
SSK GİRİŞİ OLACAK VEYA BAĞKUR GİRİŞİ OLACAK ( Gümrük Türkiye SSK GİRİŞİNİ İSTİYOR ) ( Anmeldung )
GÜMRÜĞE TURİNGE TEMİNAT YATIRACAK ( BANKA Teminat mektubu veya EUR Bar Geld ) ( Anzahlung Deposit ) Liste web sayfasında var .


4112 KANUN KAPSAMINDA OLAN ESKİ TÜRK VATANDAŞLARINA YÖNELİK UYGULAMALAR
PEMBE VE MAVİ KART SAHİBİ TÜRK SOYLULARIN EMNİYETTEN İKAMET İZNİ ALMA İŞLEMLERİ


Doğumla Türk Vatandaşlığını kazanmış olup da sonradan Bakanlar Kurulundan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişiler ve bunların kanuni mirasçıları diğer yabancılardan ayırt edilmiş ve Türkiye Cumhuriyetinin milli güvenliğine ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile bu kişilerin Türkiyedeki bazı hakların devamına imkan tanınmıştır. Bu haklar: ülkede ikamet, seyahat, çalışma, miras, taşınır-taşınmaz mal iktisabı ve ferağı gibi haklardır.
- "4112 Sayılı Kanunla Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge " (Pembe Kart) sahibi olanların Türkiyede Türk Vatandaşlarının olduğu kurallara göre çalışabileceklerinden, yabancıların tabi olduğu mevzuat çerçevesinde kendilerinden çalışma izni ve çalışma vizesi alınması gibi prosedürleri yerine getirmeleri istenmez.
Pembe(Mavi) kart hamilleri belgenin sağladığı haklardan faydalanmak istediklerinde belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.
Pembe(Mavi) Kart hamili olmasına rağmen bir takım gerekçelerle yabancı muamelesine tabi tutulmak isteyenlere,Vergisiz araba alma ,vergisiz ev eşyası alma , çalışma, öğrenim, turizm,akraba ziyareti ve tedavi maksatlarla ikamet tezkeresi talepleri halinde 5 yılı aşmayacak şekilde düzenlenir. Talep halinde istekleri üzerine ikamet belgesi ( Aufhalterlaubnis ) kendilerine verilir.İkamet ettikleri bölgenin Emniyet müdürlüğü yabancılar şubesi birimine müracat etmeleri gerekmektedir.

MÜRACAATLARINDA İSTENEN BELGELER

1- İKAMET BEYANNAMESİ : ( 1 ) Adet ( Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir.)
- Bilgisayar veya daktilo ile pasaport bilgilerine göre doldurulur.
2-PASAPORT : ASLI
a)Pasaport fotokopisi.
3-FOTOĞRAF : 3 ( Üç) adet (Son halini gösterir renkli )
4-PEMBE KARTI : Aslı ve fotokopisi
4-İKAMET TEZKERESİ BEDELİ: (Evrakların tam olarak teslim edilmesinden sonra, tezkere bedeli
Yabancılar Şube Müdürlüğüne ödenir. 492 Sayılı Harç Kanuna göre İkamet harcı alınmaz)

joomla visitor

Free business joomla templates