ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ SORU VE CEVAPLARI 2

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ SORU VE CEVAPLARI
İkinci Dünya Savaşı; kaç tarihinde, hangi ülkenin saldırısı ile başlamıştır?
1 Eylül 1939 günü Almanya'nın Polonya'ya saldırısıyla İkinci Dünya Savaşı başlamıştır.

Japonya’nın diğer devletler tarafından istila edilememesinin sebepleri nelerdir?
a) Japonya, adalar topluluğu şeklindeydi. Dağlık ve verimsiz toprakları vardı. (Toprak bütünlüğünün olmayışı)
b) Stratejik bir özelliği de yoktu.

Japonya’nın modernleşmeye ve gelişmeye başladığı döneme ne ad verilir? 

Meiji Resterasyonu

Meiji restorasyonu hangi ülkede, kim tarafından gerçekleştirilmiştir?
Japonya’da İmparator Mutsuhito tarafından gerçekleştirilmiştir.

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin hangi bölgeleri, hangi devletler tarafından sömürgeleştirilmeye çalışılmıştır?
a) Boğazlar üzerinde İngiliz-Rus mücadelesi,
b) Balkanlar üzerinde Avusturya-Rusya mücadelesi,
c) Mısır üzerinde İngiliz-Fransız mücadelesi,
d) Osmanlı Devleti’nin Orta Doğu topraklarında İngiliz-Alman mücadelesi.

Amerika’nın kendi içine kapanarak Avrupa’dan kendisini dışlama politikasına (yalnızcılığa dayalı dış politika stratejisi) ne ad verilir?
Monrea Doktrini

1925 Yılında ABD, İngiltere, Almanya, Japonya, Çekoslovakya ve Belçika gibi devletlerarasında oluşturulan birliğe ne ad verilir?
Locarno Paktı

Locarno Antlaşması; hangi devletlerarasında, kaç yılında imzalanmıştır?
Fransa, Almanya, Belçika, Yugoslavya, Polonya ve İngiltere. (1 Aralık 1925)

Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam)nin kuruluş amacı nedir?
Uluslar arasında işbirliği geliştirmek ve uluslararası barışı ve güvenliği sağlamak için, savaşa başvurmamak, gizlilikten uzak, adaletli ve onurlu uluslararası ilişkiler sürdürmek;
Hükümetlerce, bundan böyle eylemsel davranış kuralı kabul edilen uluslararası hukuk kurallarına kesinlikle uymak; Örgütlenmiş halkların karşılıklı ilişkilerinde adaleti korumak ve antlaşmalardan doğan bütün yükümlülüklere titizlikle saygı göstermektir.

joomla visitor

Free business joomla templates