Alman vatandaşlığına geçiş

Alman vatandaşlığına geçiş
1. ALMAN VATANDAŞLIĞINA GEÇİŞ YOLLARI
Yabancı uyruklu göçmenlerin Alman vatandaşlığına geçişleri, birden fazla yasada düzenlenlenmiştir. Yasa, Almanya’ya geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kriterler, bir yabancının Alman vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesinde önem kazanır. Bu bölümde hem isçi göçü yoluyla Almanya’ya yerlemiş "yabancıların" ve onların yararlanabilecekleri, Yabancılar Yasasının "Kolaylaştırılmış Vatandaşlık"bölümündeki (Madde 85-91) düzenlemeler, hem de Vatandaşlık Yasasının 8. maddesinde işlenen takdir yoluyla vatandaşlığa geçiş koşulları açıklanmaktadır.

joomla visitor

Free business joomla templates