Alman vatandaşlığına geçiş - 2. ALMAN VATANDAŞLIĞINA GEÇMEK NEDEN ZOR ?

2. ALMAN VATANDAŞLIĞINA GEÇMEK NEDEN ZOR ?

Uzun yıllardır Almanya'da yaşayan her göçmen, ayırımcı ve dışlayıcı "yabancı" statüsünden kurtularak, eşit haklarla, gelecek için hukuki açıdan herhangi bir endişenin duyulmayacağı konuma kavuşmayı ister. Almanya'da bunun yolu Alman vatandaşlığından geçiyor. Ancak son on yılın vatandaşlık istatistikleri de gösteriyor ki büyük bir göçmen kitlesi bu konuda karar vermekte güçlük çekmektedir. Bu tereddüte yol açan birçok neden bulunabilir.
Örneğin:
Alman vatandaşlığına geçiş bazı özel haller dışında eski vatandaşlığı kaybetmekle eş anlama geliyor. Bu konuda ortaya çıkabilecek psikolojik, maddi ve hukuki risiko ve zararlar konusunda hiç bir kurum tatmin edici cevap veremiyor.
Bir çok ailede vatandaşlığa geçme konusunda bir fikir birliği sağlanamıyor.
Almanya'daki politik gelişmeler (yabancı düşmanlığı, ırkçılık) birçok göçmen ailede gelecek kuşkularını arttırıyor. Bir türk atasözü ile "Midyata pirince giderken, evdeki bulgurdan olmak" gibi bir durum doğabilir kaygısı ağır basıyor.
Yeni vatandaşlık reform taslağının yasalaşması sırasında yaşananlar toplumun göçmenlere karşı samimiyetinde, göçmenlerle gerçekten eşit haklarla yaşamak isteğinde ciddi şüpheler yaratıyor.
Vatandaşlığa geçiş ücretleri mali olanakları zorluyor.
Şimdiye kadar bütün birikimler Türkiye'de değerlendirildiği için geleceği Almanya'da planlamak maddi ve manevi zorluklar getiriyor. Daha başka ciddi nedenler de ileri sürülebilir. O bakımdan vatandaşlığa geçme, her göçmenin ve ailesinin kişisel geçmiş ve gelecek değerlendirmesi sonucunda karar vermesi gereken bir konudur. Önemli olan bu konuyla geniş olarak ilgilenmek, karar için gerekli tüm bilgileri toplamak, aynı konumdaki insanlarla fikir alişverişinde bulunmak ve farklı yaklaşım ve değerlendirmelerden yararlanmaktır.

joomla visitor

Free business joomla templates