Alman vatandaşlığına geçiş - 11. YENİDEN TÜRK VATANDAŞLIĞINA GİRİŞ

11. YENİDEN TÜRK VATANDAŞLIĞINA GİRİŞ
Türk göçmenlerin, alman vatandaşlığına geçme kararı verirken zorluk çektikleri konu da Türk vatandaşlığına yeniden giriş olanakları hakkında yetersiz bilgileridir. Türk vatandaşlığından izin alarak ayrılanlar, tekrar Türk vatandaşlığına geçme olanağına sahiptirler. Türk Vatandaşlık Yasasının 7. ve 8. maddeleri istisnai olarak Türk vatandaşlığına alınmayı düzenlemektedir. Buna göre Türk soyundan olanlarla, onların eşleri ve reşit çocukları, keza Türk vatandaşlığını herhangi bir şekilde kaybetmiş olanların sonradan doğmuş reşit çocukları, Türkiye dışında yaşıyor olmalarına rağmen konsolosluklara başvurup Türk vatandaşlığına geçme dilekçelerini verebilirler. Reşit olmayan çocuklar da anne veya babalarıyla birlikte Türk vatandaşlığına alınırlar. Vatandaşlığa geçme İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla olur. Ancak Alman vatandaşı olan türk asıllı göçmenler, kendi başvuruları ile tekrar Türk vatandaşlığını elde ederlerse otomatik olarak Alman vatandaşlığına kaybederler. Bazı özel hallerde (Çifte vatandaşlığı mümkün kılabilecek istisnai haller) yetkili Alman makamlarından izin alarak, Alman vatandaşlığını kaybetmeksizin tekrar Türk vatandaşlığına geçilebilir. Türk Vatandaşlık Yasasının 7. ve 8. maddeleri ile bu yasa ilgili yönetmeliğin 11. ve 12. maddeleri;
istisnai olarak vatandaşlığa alınma
yeniden vatandaşlığa alınma konularını düzenler.
Buna göre resmi izin yoluyla Türk vatandaşlığından çıkanlar, Türk vatandaşlığını herhangi bir nedenle kaybetmiş olanların reşit çocukları Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığına alınabilir. Bunun için Türk konsoloslukları yapılan başvuruları İçişleri Bakanlığına iletir. İçişleri bakanlığının ilgili dairesi gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, karar için Bakanlar Kuruluna sevk eder. Bu yolla vatandaşlığa geçmede son karar yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir. Bu maddelerden yararlanarak Türk vatandaşlığına yeniden girişlerde, Türkiye'de ikamet etme şartı aranmaz.

joomla visitor

Free business joomla templates