Alman vatandaşlığına geçiş - 3. ALMAN VATANDAŞI OLMA HAKKI NE ZAMAN KAZANILIR ?

3. ALMAN VATANDAŞI OLMA HAKKI NE ZAMAN KAZANILIR ?
Kolaylaştırılmış Vatandaşlık - Yabancılar yasası (Madde: 85-91)
1 Ocak 2000 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Vatandaşlık Reform Yasası ile, bir yabancının yabancılar yasasına dayanarak Alman vatandaşı olma hakkını kazanması yeniden düzenlenmiştir. Buna göre 16 yaşını doldurmuş bir "yabancı" aşağıdaki koşulları yerine getiriyorsa yazılı başvuruda bulunması halinde Alman vatandaşı olmaya hak kazanır.
Bu koşullar şöyledir:
Almanya'da en az 8 yıl yasal olarak oturmuş olmak. (Göz yumma (Duldung) statüsünde geçirilmiş süre yasal bir oturum sayılmaz !)
Vatandaşlık için başvuru yapıldığı anda "oturma izni"ne (süresiz veya sınırlı) veya "oturma hakkına" sahip olmak
Yeterli seviyede Almanca bilmek (Eğer almanca bildiğinizi ispatlayacak okul, kurs diplomaları yoksa, eyaletinizdeki uygulamaya göre sözlü bir testi başarmak gereklidir.) ß Sabıkasız olmak. ( En fazla 180 güne denk para cezasını aşmayan mahkumiyet veya icrasi tecil edilmiş olması kaydıyla 6 ayı geçmeyen hapis cezası engel teşkil etmez. daki sınırların altında kalan birden fazla cezalandırılma sürelerinin birbirine eklenmesi söz konusu değildir. Eğer daha fazla ceza alınmışsa, vatandaşlık dairesine danışmakta fayda vardır).
Kendisinin ve aile bireylerinin geçimini kendi geliriyle karşılayabilmek. Kendi kusuru olmaksızın işsiz kalma durumunda "işsizlik yardımı" veya "sosyal yardımı" almak bir engel teşkil etmez. Eğer başvuru sahibi 23 yaşının altında ise bu koşul aranmaz, gelir durumuna bakılmaz.
Anayasal düzene bağlılık belgesinin imzalanması. Federal Anayasa'yı ve bu yasayla kurulmuş özgürlükçü, demokratik düzenin benimsendiğini, anayasal düzene aykırı olan eylemlere katılınmadığını, gelecekte de katılınmayacağını, ve geçmişte katılınmışsa bundan vazgeçildiğini içeren bir belgeyi imzalamak.
Yabancılar Yasasının 46 maddesinin 1.fıkrasına göre sınırdışı edilmeyi gerektirecek bir durumun olmaması. Bu madde, anayasal düzene ve kamu güvenliğini bozmaya yönelik, şiddete dayanan, politik nitelikli suçlardan dolayı sınırdışı edilme durumunun ortaya çıkmasının vatandaşlık için engel olacağını belirtiyor. Burada önemli olan sınırdışı kararının resmi makamlarca verilmiş olması değildir. Böyle bir durumun varlığının tespiti vatandaşlığa geçmeye engel teşkil eder. Bütün bu koşullar yerine getiriliyorsa, geriye doldurulması gereken bir önemli koşul kalıyor. Eski vatandaşlıktan, yani Türk vatandaşlığından ayrılmak veya Türk vatandaşlığını kaybetmek. Yeni yasaya göre biraz daha genişletilmiş kural dışı (istisnai) hallerde eski vatandaşlıktan çıkmadan Alman vatandaşı olmak ( Çifte Vatandaşlık) mümkündür. (Bunun için 6. Bölüme bakınız).

joomla visitor

Free business joomla templates