Alman vatandaşlığına geçiş - 4. TAKDİR YOLUYLA ALMAN VATANDAŞLIĞINA GEÇIŞ

4. TAKDİR YOLUYLA ALMAN VATANDAŞLIĞINA GEÇIŞ
Herhangi bir nedenle ,Yabancılar Yasasının kolaylastırılmış Vatandaşlık hükümlerinden yararlanamayan bir göçmen aşağıdaki koşulları yerine getiriyorsa, Vatandaşlık Yasasının (StaG) 8. maddesine göre alman vatandaşlığına geçebilir. Hukuka uygun olarak gerekli oturma süresi bazı yabancı gruplar için farklılıklar içermektedir.
Almanyada en az 8 yıldır yasal olarak oturmuş olmak.
politik iltica başvurusu kabul edilenler için 6 senelik oturum süresi
60 yaşından büyük yabancılar için 12 senelik oturum süresi
Alman devletinin koruması altında olan veya hiçbir vatandaşlığı olmayan yabancılar için 6 senelik oturum süresi
Alman devletinin çıkarları gerektirdiği hallerde en az 3 senelik oturum süresi
Bir Alman tarafından evlatlık edinilen çocuklar için 3 senelik oturum süresi
Vatandaşlık başvurusu yapıldığında, oturma hakkına veya oturma iznine (sınırlı veya sınırsız) sahip olmak
Almanya'da temelli olarak yerleşmiş olmak (geçici bir nedenle Almanya'da bulunanlar bu haktan yaralanamaz)
Alman medeni hukukuna göre reşit ve kişilik hakları herhangi bir nedenle kısıtlanmamış olmak
Sabıkasız olmak Yabancılar Yasasının § 46 1.- 4. maddelerinin ve § 47 1. - 2. maddelerinin uyarınca sınırdışını gerektirecek herhangi bir durumun olmaması. Ağır para veya hapis cezasını gerektirecek suçların işlenmiş olması veya yasadışı kamu düzeni bozucu faaliyetlere katılınmış olması alman vatandaşlığına geçişe engel oluşturur. Hangi hafif para ve hapis cezalarının dikkate alınmayacağı yönetmelikte detaylı olarak belirlenmiştir.
Kendisi ve ailesi için yeterli bir konuta sahip olmak
Kendisi ve ailesinin geçimini temin edebilecek yeterli bir gelire sahip olmak Herhangi bir nedenle sosyal yardım veya işsizlik yardımı alan bir yabancı alman vatandaşlığına geçemez. Herhangi bir nedenle, işsizlik parası, hastalık kasası yardımı, çocuk eğitim parası, konut yardımı veya BaföG alanlarda, gelecekteki gelir durumlarının nasıl olabileceği değerlendirilir.
Yeterli düzeyde almanca bilmek (Aynen 4.maddede belirtildiği gibi)
Anayasal düzene bağlılık belgesinin imzalanması
Eski vatandaşlıktan ayrılmak (İstisnai haller için 7. maddeye bakınız)
Sabıkasız olmak ve yabancılar yasasının 46. ve 47. maddelerine göre sınırdışını gerektirecek bir durumun olmaması Sınırdışını gerektirecek suçların işlenmiş olması, sadece politik suçlarla sınırlı olmayıp ağır cezayı gerektiren diğer suçların varlığında vatandaşlığa geçmeyi önlemektedir. Ayrıca yönetmeliğe göre herhangi bir suçta kasıt olduğu mahkeme kararı kesinleşmiş ise, bu durum hafif bir suç olarak kabul edilmez ve vatandaşlığa geçmeye engeldir. Ayrıca 30 günün üzerindeki cezalara denk düşen cezalar, çeşitli nedenlerle 1000,- DM üzerinde kalan para cezaları vatandaşlığa geçişi engeller. Eğer işlenen suç çok eskiden kalmış ve kayıtlardan silinmesi sözkonusu ise, vatandaşlığa geçmek mümkün olabilir. Böyle durumlarda doğrudan vatandaşlık dairesi ile görüşmek en doğru yoldur.
daki koşulları yerine getiren, 16 yaşını doldurmuş bir yabancı vereceği bir dilekçe ile alman vatandaşlığına geçebilir. Bu yasaya göre vatandaşlıga geçiş yetkili makamların takdiriyle olur. Eş ve çocuklar icin 6. maddeye bakınız.

joomla visitor

Free business joomla templates