Alman vatandaşlığına geçiş - 6. ÇİFTE VATANDAŞLIĞI MÜMKÜN KILAN KURALDIŞI DURUMLAR

6. ÇİFTE VATANDAŞLIĞI MÜMKÜN KILAN KURALDIŞI DURUMLAR
Yeni Alman Vatandaşlık Yasası da, temel prensip olarak, alman vatandaşlığına geçmek isteyen bir yabancının, mevcut vatandaşlık statüsünden ayrılmasını öngörmektedir. Ancak bazı özel durumlarda, yabancının vatandaşlıktan ayrılması olanaksız veya çok zor şartlarda mümkün oluyorsa, eski vatandaşlıktan ayrılmadan alman vatandaşlığına geçme olanağı öngörülmüştür. Bu bölümde kuraldışı olarak kabul edilen çok zor şartların neler olabileceği açıklanmaktadır. Vatandaşlıktan çıkmak olanaksız: Bazı ülkelerin hukuku vatandaşlıktan ayrılma diye bir uygulama öngörmemektedir. Yani bu ülkelerin vatandaşlarının, vatandaşlıktan çıkmaları hukuken mümkün değildir. Ancak durum T.C. hukuku için geçerli değildir. Vatandaşlıktan çıkmak pratik olarak olanaksız Bazı ülkeler yasalarda olsa bile uygulamada vatandaşlıktan ayrılma dilekçelerini işleme koymamakta, sistemli olarak cevap vermemektedirler. Bu ülkeler genel olarak Alman dairelerince bilinmektedir ve çıkış dilekçeleri Alman makamları tarafından gönderilmektedir. T.C. makamlarının uygulamaları böyle değildir. Vatandaşlıktan çıkış çok zor kurallara bağlanmış Bazı ülkeler vatandaşlıktan çıkış dilekçelerini keyfi olarak uygulamamakta veya sistemli olarak geciktirmekte veya yeni yeni, doldurulması çok zor koşullara bağlamaktadır. T.C. makamlarının uygulaması genelde bunun tersidir. Ancak zaman zaman vatandaşlıktan çıkış dilekçelerinin keyfi gibi görünen nedenlerden, cevapsız bırakılması durumlarda, Alman Vatandaşlık Dairesine başvurup durumu sergilemek uygundur. 60 yaşını doldurmuş yabancılar Eğer başvuru sahibi 60 yaşını geçmiş ise ve yaşlılık ve sağlık nedenleriyle vatandaşlıktan çıkış işlemlerini takip edemeyecek veya bunun için seyahat edemeyecek durumda olduğunu ispat edebiliyorsa, o zaman vatandaşlıktan çıkış şartından vazgeçilebilir. Vatandaşlıktan çıkışla maddi zarar sözkonusu olunca Başvuru sahibi, eski vatandaşlığını kaybetmekle, kendisine ait mal ve mülkünü, işletmesini kaybetmek veya değerinden aşağıya başka bir kişiye satmak veya devretmek durumunda kalıyorsa, veya miras hakkı kısıntıya uğramakta veya miras hakkını kaybetme sözkonusu ise veya kazanmış emeklilik haklarının kaybolması sonucu doğuyorsa, vatandaşlıktan çıkış koşulundan vazgeçilebilir. Böyle durumlarda, başvuru sahibi vatandaşlıktan çıkışla doğacak maddi zararını ispat etmekle yükümlüdür. Ayrıca yasa söz konusu maddi kayıpların oldukça büyük kapsamda oluşması durumunda, bunu istisnai hal olarak kabul etmekdedir. Örneğin 10.000 Euro'nun altındaki maddi kayıplar dikkate alınmaz. Politik iltica başvurusu kabul edilmiş kisiler Eğer başvuru sahibi, Yabancılar Yasasının 51. maddesine göre politik iltica hakkı (Asylberechtigter) kazanmış ise, Cenevre Konvensiyonuna göre ilticacı konumu elde etmiş ise veya Politik İİtica Yöntemi Yasası veya Toplu İltica Yasasına göre Almanya'da kalma hakkı kazanmış ise, eski vatandaşlıktan ayrılmadan alman vatandaşı olur. Avrupa Birligi üyesi ülkelerden gelen göçmenler Başvuru sahibi Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin vatandaşı ise ve kendi ülkesi ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında karşılıklı olarak çifte vatandaşlığın kabulü düzenlenmiş ise, bu kişi eski vatandaşlığını kaybetmeksizin alman vatandaşı olabilir. Vatandaşlıktan çıkış için askerlik hizmetinin zorunlu koşulması halinde Bazı ülkelerin yasalarına göre mecburi askerlik hizmeti yerine getirilmeden (Haziran 1995'e kadar Türkiye Yasaları da böyleydi!) vatandaşlıktan ayrılmak mümkün değildir. Böyle durumlarda, Alman Vatandaşlık Dairesi yasa gereği başvuru sahibinin durumunu, koşulları değerlendirip, eski vatandaşlıktan ayrılma koşulunda ısrar edip etmeyeceğine karar verir.
Burada başvuru sahibi ile ilgili aşağıdaki konular değerlendirilir:
anadilini yeterli düzeyde bilmemesi,
okul öğreniminin büyük bir kısmını Almanya'da yapmış olması,
geldiği ülkenin kültürüne yabancılaşmış olması,
Almanya'daki yaşama alışmış olması

joomla visitor

Free business joomla templates