Alman vatandaşlığına geçiş - 7. ALMAN VATANDAŞLIĞINA NASIL GEÇİLİR - GEÇİŞTE İZLENECEK ADIMLAR

7. ALMAN VATANDAŞLIĞINA NASIL GEÇİLİR - GEÇİŞTE İZLENECEK ADIMLAR
Vatandaşlık konusunda karar verildikten sonra tüm işlemlerin sonuçlandırılıp, Alman vatandaşlığı belgesini elde edinceye kadar bir yıldan fazla bir süreye gereksinim vardır.
1. ADIM:
DİLEKÇE
16 yaşını doldurmuş her yabancı kendisi dilekçe verebilir ve vatandaşlığa geçme süresi böylece başlar. Bir yabancı kendi kararını verdikten sonra, vatandaşlık dairesine gidip danışabilir ve özellikle almancasının yeterli sayılıp sayılmayacağını öğrenebilir. Zaten hazırlanmış dilekçe formları da buradan alınacaktır. Aile bireyleri de alman vatandaşlığına geçecekse 16 yaşını doldurmuş her kişi kendisi dilekçe verir. 16 yaşından küçükler için veliler başvuruda bulunur.
DİLEKÇEYE EK BELGELER
Pasaport
Nüfus cüzdanı sureti
Kazanç belgesi
Yeterli almanca bilgisini kanıtlayan diploma, okul belgesi
Fotoğraf (eğer varsa)
2. ADIM:
ALMANCA TESTİ / ANAYASAYA BAGLILIK YEMİNİ
Dilekçe verildikten, verilen belgelerin tam ve doğru olduğu tespit edildikten sonra, sıra anayasaya bağlılık belgelerinin imzalanması ve yeterli almanca bilindiğinin tespitine gelir. belirtilen yeterli almanca bilindiğinin kanıtı olabilecek bir diploma ve sertifika yoksa, bir test yapılması zorunludur. Eyalet Içişleri Bakanlığı Kuzey Ren Vestfalya'da yazılı test yapılmamasını istemiştir. Vatandaşlık dairesindeki memur başvuru sahibi ile örneğin alman vatandaşlığı, dilekçedeki sorular vb. üzerine kısa bir söyleşi yapmaktadır. Bu testin birinci bölümüdür. İkinci bölümünde başvuru sahibi günlük gazeteden seçilmiş kısa bir metni okuyup, anladığını anlatmak zorundadır. Memur buna göre bir karara varacaktır. Eğer yeterli almanca bilinmediği sonucuna varılırsa o zaman işlemi durdurup , veya dilekçeyi geri alıp, almanca kursuna katılmak gereklidir. Eğer haksızlığa uğradığınız kanısındaysanız, danışma bürolarına, avukata veya almanca seviyesini ölçebilecek başka bir daireye (VHS vb.) başvurmak en doğru adımdır.
3. ADIM:
TEMİNAT BELGESİ
Alman vatandaşlığına geçmek isteyenlerin yaklaşık yüzde 80'i aşağıdaki yolu izlemek zorundadır. Dilekçe verildikten ve yeterli almanca tespit edildikten sonra vatandaşlık dairesi diğer işlemleri tamamlar. Genellikle 10-12 haftalık bir süre içerisinde (bazı bölgelerde daha uzun) cevap alınır. Başvuru sahibine bir "Teminat Belgesi" (Einbürgerungszusicherung) verilir. Bu belgenin geçerliliği 2 yıl olarak sınırlandırılmış olup bazı hallerde uzatılması mümkündür. Türk vatandaşlığından çıkışın mümkün olmadığı, maddi zarara yol açacağı veya sağlık nedenleriyle çıkış işlemleri takip edilemeyecegi ispatlandığı hallerde çıkış işlemi süreci söz konusu olmayacağından böyle durumlarda doğrudan çifte vatandaşlığın kabulü ile alman vatandaşlığına geçilebilir.
4. ADIM:
TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKIŞ İZİN BELGESİ
Bundan sonraki adım, pasaport nüfus cüzdanı, fotograflar ve "Teminat Belgesi"nin orijinali ve türkçe tercümesi ile birlikte yetkili Türk konsolosluğuna Türk vatandaşlığından çıkış işlemlerinin başlatılması için başvuruda bulunmaktır. Türk vatandaşlığından çıkışla ilgili her başvuru T.C. Bakanlar Kurulunca karara bağlandığı için işlem süresi 1,5 yıla kadar sürebilmektedir. Bekleme süresi bittikten sonra konsolosluk haber gönderip, Çıkış İzin Belgesinin alınabileceğini bildirir. Konsoloslukça verilen bu belge, Çıkış Belgesi olmayıp Çıkış İzin Belgesidir. (Türk vatandaşlığından çıkış bu aşamada henüz kesinleşmemiştir). Bundan sonra, bu belgenin almanca çevirisiyle birlikte Alman vatandaşlık dairesine verilmesi gerekmektedir.
5. ADIM:
ALMAN VATANDAŞLIĞI BELGESİ
Alman vatandaşlık dairesi, çıkış izni belgesi ile birlikte, aradan geçen zaman içinde başvuru sahibinin koşullarında bir değişiklik olup olmadığını değerlendikten sonra, alman vatandaşlığına geçiş işlemini sonuçlandırır ve 8-12 hafta içerisinde Alman vatandaşlığı belgesi'ni (Einbürgerungsurkunde) başvuru sahibine verir. Nüfus hüviyeti ve pasaport çıkartmak için ancak bu belgeyle başvuruda bulunulur. Alman vatandaşlığına geçis kesinlesmesine rağmen islemler henüz bitmemistir. Vatandaşlık dairesi, yeni vatandaşından Türk konsolosluğuna gidip, çıkış işlemlerini bitirmesini ve vatandaşlıktan çıkış belgesi'nin kendilerine gösterilmesini isteyecektir.
6. ADIM:
TÜRK VATANDAŞLIĞI ÇIKIŞ BELGESİ / PEMBE KART
Alman vatandaşlığı belgesi ve çevirisi Türk konsolosluğuna verildikten sonra, T.C. vatandaşlığından çıkış işlemi bitirilir ve başvuru sahibine ÇIKIŞ BELGESİ verilir. Aynı zamanda T.C. vatandaşlığından izin yoluyla ayrılan kişilere verilen PEMBE KART'ı alma zamanı gelmiştir. Konsoloslukta bu istek belirtilince yetişkin her kişiye resimli bir PEMBE KART verilmektedir. Son olarakta çıkış belgesinin Alman makamlarına gösterilmesi gerekmektedir. Böylece bütün işlemler bitmiş olmaktadır.

joomla visitor

Free business joomla templates