Alman vatandaşlığına geçiş - 8. TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKIŞ

 

8. TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKIŞ
Türk vatandaşlığı kanununa göre izin alarak Türk vatandaşlığından ayrılmak mümkündür. Yasanın 20, 23 maddeleri ile 29 maddesi izin olarak Türk vatandaşlığından çıkışın nasıl olacağını ve bunun hukuki sonuçlarını belirlemektedir. Ayrıca Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin yönetmelik de bu konulara açıklık getirmektedir.
Türk vatandaşlığından çıkmak
mümeyyiz ve reşit olmak
yabancı bir devletin vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına dair inandırıcı belirtiler bulunmak durumlarında mümkündür.
Bakanlar Kurulu kararıyla çıkma başvurusu yapana önce İzin Belgesi, başka ülkenin vatandaşlığının kazanıldığı belgelendiğinde Çıkma Belgesi verilir. Türk Vatandaşlık Kanunu'nun 29. maddesi (07.06.95 tarihli ve 4112 Yasa ile yeniden düzenlenmiştir.) izin alarak Türk Vatandaşlığından ayrılmanın hukuki sonuçlarını belirlemekte ve Pembe Kart uygulamasını düzenlemektedir. Bu maddeye göre: "(...)Ancak doğumla Türk Vatandaşlığını kazanmış olup da sonradan Bakanlar Kurulundan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişiler ve bunların kanuni mirasçıları, Türkiye Cumhuriyetinin milli güvenliği ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile ülkede ikamet, seyahat, çalışma, miras, taşınır ve taşınmaz mal iktisabi ile feragi gibi konularda Türk Vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler (...)" Vatandaşlık kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 42. maddesi de, bu durumlardaki kişilere "Pembe Kart" adlı hüviyetin verilmesini ve söz konusu işlemlerde bu kartın ibraz edilmesi gerektiğini düzenlemektedir. Yasa ve Yönetmelik Pembe Kart sahiplerinin kanuni mirasçılarının da aynı haklardan yararlanacağını açıkca belirtmektedir. Ancak reşit olmayan çocukların velileriyle birlikte Türk vatandaşlığından ayrılmalarında kendilerine Pembe Kart verilmemektedir. Pembe Kart sadece reşit olan yani 18 yaşını doldurmuş kişilere verilmektedir. Pembe Kart sahipleri, Türkiye'ye giriş-çikiş dahil, kanunla saklı tutulan her türlü hakkın kullanımı için gerekli işlemlerde Pembe Kartı yanında bulundurmak ve göstermek zorundadır. Haziran 1995'de kesinleşen aynı yasal düzenleme ile, Askerlik Yasası ve ilgili yönetmelikte de değişiklikler yapılarak askerlik hizmeti yapılmadan, Türk vatandaşlığından ayrılmak mümkün kılınmıştır. Vatandaşlıktan çıkma eşin vatandaşlığını etkilemez. Yani veliler tek olarak veya ailece Türk vatandaşlığından ayrılabilir. Bir ailede velilerden biri Türk vatandaşlığından ayrılıyorsa, bu durum çocukların durumunu kendiliğinden değiştirmez. Türk vatandaşlığından izin yoluyla ayrılma, Türk vatandaşlığından çıkarılma, vatandaşlığını iptali veya vatandaşlığın kaybettirilmesi ve kaybedilmesi gibi idari işlemlerden her bakımdan farklıdır. Türk vatandaşlığından ayrılmak özel bir ücrete tabi değildir. Sadece konsolosluklarca yapılan idari işlemler için harç ödenmektedir.

joomla visitor

Free business joomla templates