Alman vatandaşlığına geçiş - 9. ASKERLİK

9. ASKERLİK
Vatandaşlık değiştirme kararı verirken en önemli konulardan biri de askerlik hizmeti ile ilgili soruların tatmin edici cevaplandırılmasıdır. Türkiye dışında doğmuş ve yerleşmiş olanlarla, reşit olmadan yurt dışına göç edip yerleşenlerin askerlik mükellefiyeti Mayıs 92 ve Haziran 95 yılında yapılan yasal değişikliklerle yeniden düzenlenmistir. Böylece hem askerlik mükellefiyetinin 38 yaşına kadar ertelenmesi olanağı yaratılmış, hem de askerlik hizmeti yapılmaksızın Türk vatandaşlığından izin yoluyla ayrılmak mümkün hale getirilmiştir. Mayıs 1992'de , 3802 sayılı yasa ile Askerlik Kanununda ve yönetmelikte gerçekleştirilen değişikliklerle, Türkiye tek yanlı olarak, çifte vatandaşların bulundukları ve vatandaşı oldukları ülkede yasalara uygun olarak yaptıkları askerlik hizmetinin Türkiye'de tanınmasını mümkün kılmıştır. Batı Avrupa ülkelerine işçi olarak yerleşmiş türk vatandaşları askerlik hizmetlerini 38 yaşına kadar tecil ettirme olanağına sahiptirler. Federal Almanya'da askere alınma çağı normal olarak 18-26 yaşları arasındadır. Federal Almanya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında, karşılıklı askerlik hizmetlerini tanımayı düzenleyen ikili bir anlaşma yoktur. Ancak her iki ülke arasında uzun bir süreden beri devam eden karşılıklı askerlik hizmetlerinin tanınmasını içeren bir uygulama yerleşmiştir. Buna göre Türkiye Almanya'da silahlı veya sivil hizmet olarak yapılan askerlik hizmetini kabul etmekte ve bunu yapan bir çifte vatandaşı Türkiye'de askerlik hizmetinden muaf tutmaktadır. Bu durum askerliğini yapmadan Türk vatandaşlığından ayrılıp Alman vatandaşı olan ancak sonradan tekrar Türk vatandaşlığına geçen kişiler içinde önem taşımaktadır. Çünkü Türkiye yasalarına göre askerlik mükkellefiyeti ömür boyu vardır. Hiçbir ülkede askerlik yapmamış kişi, sonradan yine Türk vatandaşı olursa askerlik hizmetini yapmak zorundadır. Federal Almanya Türk Silahlı Kuvvetlerinde yapılan tam süreli askerlik hizmetini aynen kabul etmektedir. Ancak yurtdışında yasayan T.C. vatandaşlarına tanınan 5112,- Euro bedel ödeyerek bir aylık temel eğitim yapılması durumunda, Almanya sadece bu bir aylık askerlik hizmetini kabul etmekte ve bunu buradaki askerlik hizmeti süresinden düşmektedir. Fakat örneğin Alman vatandaşlığına geçen 20 yaşındaki bir Türk gencinin, askerlik yapmadan Türk vatandaşlığından çıkmış olması, bu gencin mutlaka Almanya'da silahlı veya sivil hizmete çağrılacağı anlamına gelmez. Genellikle sonradan alman vatandasi olan yabancı gençleri alman askerlik şubeleri takip etmemekte ve onları askerlik hizmetine çağırmamaktadır. Ancak alman vatandaşlığına geçen herhangi bir türk genci henüz yaşı uygunsa ve herhangi bir nedenle askerlik hizmetini yapmak isterse kendisi yetkili askerlik şubesine başvurup gecikmeden askere alınmasını sağlayabilir. Federal Almanya'da askerlik hizmeti (orduda) silahlı ve (sosyal alanda) sivil hizmet olarak yapılabilir.

joomla visitor

Free business joomla templates