Alman vatandaşlığına geçiş - 10. ALMAN VATANDAŞLIĞININ KAYBI / ALMAN VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMA

10. ALMAN VATANDAŞLIĞININ KAYBI / ALMAN VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMA
Yeni reform yasası ile Alman vatandaşlığının kaybı yeniden düzenlenmiştir. Alman vatandaşı olan bir kişi kendi başvurusu ile başka bir ülkenin vatandaşlığına geçmiş ise, Alman vatandaşlığını kaybeder. Keza bir Alman vatandaşı, kendi isteği ile Alman Savunma Bakanlığı'nın izini olmaksızın, vatandaşı olduğu başka bir ülkenin ordusunda askerlik hizmetini yaparsa alman vatandaşlığını kaybeder. Yeni Vatandaşlık Yasasının 4. maddesi, 3.fıkrasına veya geçici 40b maddesine göre Alman vatandaşı olan bir kişi aynı zamanda yabancı statüsündeki anne ve babasınında vatandaşlığına da sahiptir. Çifte Vatandaş durumunda olan bu kişilere 18 yaşına girdiklerinde iki vatandaşlıktan birini seçme çağrısı (Optionspflicht) yapılacaktır. Bu durumdaki kişiler 23. Yaşını dolduruncaya kadar seçme kararını vermezlerse, otomatik olarak Alman vatandaşlığını kaybederler (§29 StaG). Alman vatandaşlığını kaybeden kişiler eğer Almanya'da kalmak isterlerse ne yapmaları gerektiği henüz belli değildir. Alman vatandaşlığından izin alarak ayrılmakta mümkündür. Bir Alman vatandaşının başka bir ülkenin vatandaşlığına geçmesi kesinlik kazandığında, alman vatandaşlığından çıkma dilekçesi verirse, kendisine çıkma izini verilir. Kendileri henüz reşit yaşta olmayan ve velilerine bağlı olarak Alman vatandaşlığını kaybeden ve izin alarak ayrılan çocukların durumu da ayrıca düzenlenmiştir (§19).

joomla visitor

Free business joomla templates