2010-2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TARİH-2 DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SINAVIDIR

2010-2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TARİH-2 DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SINAVIDIR

AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI UYGUN ŞEKİLDE DOLDURUNUZ
1-Osmanlıda hayvan sahiplerinden alınan vergiye ……………………..denir.
2-Gelirleri 20 ile 100 bin akçe arasında değişen dirlik topraklarına …………………denir.
3-Hükümdarlara yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiği şeklindeki anlayışa ……………….. kavramı denilirdi.
4-Divan-ı Hümayun üyelerinden ………………… yaptığı görev bakımından günümüzdeki Maliye bakanına benzerdi.
5-Dirlik sahiplerinin beslemek zorunda olduğu tam donanımlı atlı askere ………………… denirdi.

AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ
6-Osmanlıların Rumeli’de yerleşmelerine başlangıç kabul edilen olay hangisidir?
CEVAP=
7-Edirne’nin alınmasını kolaylaştıran savaş hangisidir?
CEVAP=
8-Osmanlı tarihinde ilk kapitülasyonlar hangi padişah zamanında,hangi devlete verilmiştir?
CEVAP=
9-Yıldırımın evliliği dolayısıyla çeyiz yoluyla hangi Beyliğin topraklarının bir kısmı Osmanlılara katılmıştır.
CEVAP=
10-Akkoyunluların,Osmanlılara karşı Karamanoğulları,Pontus Rum Devleti ve Venedik ile işbirliği yapması hangi savaşa yol açmıştır?
CEVAP=
11-Osman Gazinin kazandığı hangi savaştan sonra Bursa üç yönden kuşatılmış ve İzmit yolu Türklere açılmıştır?
CEVAP=
12-Balkanların Türk yurdu oluşu hangi zaferle kesinleşmiştir?
CEVAP=
13-14.Yüzyıl başında Ortadoğu’da yer alan devletlerden hangisinin yıkılması Rusya’nın güçlenmesi sonucunu doğurmuştur?
CEVAP=
14-İstanbul’un fethi sırasında büyük topların etkin bir şekilde kullanılması daha sonraki dönemlerde Avrupa siyasal yapısında nasıl bir değişime yol açmıştır?
CEVAP=
15- Yıldırım Bayezid’e kazanmış olduğu hangi başarıdan ötürü Halife tarafından Sultan-ı İklim-i Rum (Anadolu Sultanı) unvanı verilmiştir?
CEVAP=
AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ

16-Aşağıdakilerden hangisi dirlik sisteminin faydalarından değildir?
A) Üretimde sürekliliği sağlamak
B) Yeniçerilerin maaşlarının karşılanması
C) Vergi karşılığında asker yetiştirilmesi
D) Tarım faaliyetlerinin artması
E) Ülkede asayiş ve güvenliğin sağlaması

17-Divan-ı Hümayun üyelerinden hangisi,yargı ve eğitim alanlarında çalışan görevlilerin tayin ve terfilerini yapar ve halkın divana getirdiği davalara bakardı.
A)Reisülküttap B)Defterdar D)Nişancı E)Vezirler E) Kazasker

18- Kapıkulu askerlerinin savaş araç ve gereçlerini yapan ve sağlayan ocak aşağıdakilerden hangisidir?
A)Cebeci B)Topçu C)Humbaracı
D)Lağımcı E)Yeniçeri

19- Gelirleri padişah kızlarına,annelerine ve eşlerine ayrılan topraklara ne isim verilirdi?
A)Malikane B)Vakıf C)Paşmaklık D)Yurtluk E)Ocaklık

20- Osmanlılarda ilk medrese hangi padişah döneminde ve nerede açılmıştır?
A) Osman Bey-Söğüt B) Orhan Bey-İzmit C)I.Murat-Edirne D) Orhan Bey-İznik E)Yıldırım Bayezid-Gelibolu

HER SORU 5 PUAN DEĞERİNDEDİR

joomla visitor

Free business joomla templates