Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Test Soruları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Test Soruları

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya

Test 1

1. Türkiye’nin SSCB ile Dostluk, Tarafsızlık ve Saldırmazlık Paktı’nı imzalamasında, aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Milletler Cemiyeti’nin Musul Meselesi’nde taraflı tutumu
B) Kore Savaşı’nın çıkması
C) İsrail Devleti’nin kurulması
D) Dünya Ekonomik Bunalımının yaşanması
E) Basmacılık Hareketi’nin başlaması

Weiterlesen: Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Test Soruları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testleri

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testleri
1. Türkiye’nin Marshall Planı kapsamına alınmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kamu kesiminin etkinliğinin artırılması
B) İç tüketimin artırılması
C) Uluslararası Para Fonu ile olan üyelik anlaşması
D) Sanayileşmenin hızlandırılması
E) Türkiye’nin Avrupa’nın yeniden inşasına katkıda bulunacağı görüşü

Weiterlesen: Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testleri

ÇTDT TEST SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

ÇTDT TEST SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
(SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ )

1-İkinci Dünya Savaşından sonra uluslar arası politikada ABD ve Sovyet Rusya arasındaki rekabet dünyada iki kutuplu bir yapıyı ortaya çıkardı.Bu durum:
I. Soğuk Savaş Döneminin başlaması
II.Faşizm yönetiminin yaygınlaşması
III.Silahlanma yarışının hızlanması
Gelişmelerinden hangilerine yol açmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

Weiterlesen: ÇTDT TEST SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ SORU VE CEVAPLARI 4

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ SORU VE CEVAPLARI

İkinci Dünya Savaşı; kaç tarihinde, hangi ülkenin saldırısı ile başlamıştır?
1 Eylül 1939 günü Almanya'nın Polonya'ya saldırısıyla İkinci Dünya Savaşı başlamıştır.

Japonya’nın diğer devletler tarafından istila edilememesinin sebepleri nelerdir?
a) Japonya, adalar topluluğu şeklindeydi. Dağlık ve verimsiz toprakları vardı. (Toprak bütünlüğünün olmayışı)
b) Stratejik bir özelliği de yoktu.

Weiterlesen: ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ SORU VE CEVAPLARI 4

ÇTDT TEST XX.YY BAŞLARINDA DÜNYA ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

ÇTDT TEST XX.YY BAŞLARINDA DÜNYA ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
(XX.YY. BAŞLARINDA DÜNYA )

1-I.Dünya Savaşı öncesinde Üçlü İttifak Grubu’nun oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A)İngiltere’nin Orta Doğu’ya hakim olmak istemesi
B)Alsas-Loren sorununun yaşanması
C)Almanya ve İtalya’nın sömürgeci politikaları
D)Brest-Litowsk Anlaşması’nın imzalanması
E)Rusya’nın Panslavizm siyaseti izlemesi

Weiterlesen: ÇTDT TEST XX.YY BAŞLARINDA DÜNYA ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

Seite 3 von 14

Unterkategorien

joomla visitor

Free business joomla templates