Osmanlı kültür ve medeniyeti alan testleri

Osmanlı kültür ve medeniyeti alan testleri
ALAN TESTİ 1
1-)Osmanlı Devleti kuruluştan itibaren teokratik özellikler taşırken:Yavuz Selim Devri’nde bu durum tam bir resmiyet kazanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olamaz?
A-)Halkın çoğunluğunu Müslümanların oluşturması
B-)Toplumun Şer’i Hukukla yönetilmesi
C-)Eğitinm – öğretimin dinsel temele dayanması
D-)Şeyhü’l – İslam’ın Fetva yayınlaması
E-)Padişahların halife sıfatına sahip olması

Weiterlesen: Osmanlı kültür ve medeniyeti alan testleri

OSMANLI KÜLTÜR VE UYGARLIK TEST

OSMANLI KÜLTÜR VE UYGARLIK TEST
1. Aşağıdakilerden hangisi divanın bir danışma meclisi olduğunu kanıtlar?
A) Divan-ı Hümayun toplantılarının Topkapı Sa-rayı'nda yapılması
B) Divan-ı Hümayun'da önemli siyasi davaların da ka¬rara bağlanması
C) Padişahın, divanda alınan kararlarda son söze sa¬hip olması
D) Galebe divanı, ayak divanı gibi çeşitli divanların da kurulması
E) Divan-ı Hümayun'daki vezir sayısının artması

Weiterlesen: OSMANLI KÜLTÜR VE UYGARLIK TEST

İLK TÜRK DEVLETLERİ KLASİK SORULAR

İLK TÜRK DEVLETLERİ KLASİK SORULAR
Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları ve İlk Türk Devletleri Klasik Sorular

1.Türk adı ilk olarak nerede geçer?
2.Türk adı hangi anlamlarda kullanılmıştır?
3.Türk adı ile kurulan ilk devlet hangisidir?
4.Orta Asya neresidir?

Weiterlesen: İLK TÜRK DEVLETLERİ KLASİK SORULAR

TC.İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA SORULARI

TC.İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA SORULARI
2.MEŞRUTİYET
--MEŞRUTİYET NEDİR?
MEŞRUTİYET; ÜLKE YÖNETİMİNDE KRAL YA DA PADİŞAHIN YANINDA, SEÇİMLE BELİRLENEN BİR MECLİSİN BULUNDUĞU YÖNETİM ŞEKLİDİR.

Weiterlesen: TC.İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA SORULARI

OSMANLI SİYASI TARİHİ-I (1300-1600) I

OSMANLI SİYASI TARİHİ-I (1300-1600) I
1. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu sırasında Anadolu'nun durumu ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) Anadolu'nun bir bölümü Bizans imparatorluğu'nun hakimiyeti altındadır.
B) Moğollar Anadolu'da işgalci güç olarak bulunmaktadır.
C) Beylikler, Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak kurulmuştur.
D) Doğu Karadeniz'de Trabzon Rum İmparatorluğu hüküm sürmektedir.
E) Karamanoğulları Türkçe'yi resmi dil ilan etmiştir.

Weiterlesen: OSMANLI SİYASI TARİHİ-I (1300-1600) I

Seite 4 von 14

Unterkategorien

joomla visitor

Free business joomla templates