GERİLEME DÖNEMİ TEST-I

GERİLEME DÖNEMİ TEST-I
1. XVIII. yüzyılda Osmanlı topraklarında eski Bizans'ı yeniden kurmak isteyen Rusya ve
Avusturya'nın bu girişimini sona erdiren olay, aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1815 Viyana Kongresi
B) Navarin Olayı
C) Fransız ihtilali
D) Yediyıl Savaşları
E) Sanayi Devrimi

Weiterlesen: GERİLEME DÖNEMİ TEST-I

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST - 1

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST - 1
1. IV. yüzyılın ikinci yarısında başlayan Kavimler Göçü'nün;
- Siyasi
- Dini
- Ekonomik
sonuçları olmuştur.
Bütün bunlar göz önüne alındığında Kavimler Göçü'nün aşağıdaki

Weiterlesen: İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST - 1

ORTAÇAĞ AVRUPASI TEST-I

ORTAÇAĞ AVRUPASI TEST-I
1. Ortaçağ Avrupa'sında kilisenin ekonomik güce sahip olmasındaki temel etken, geniş topraklara sahip olmasıdır. Kilise aşağıdaki hangi olayla bu ekonomik gücünü daha da artırmıştır?
A) Aforoz
B) Enlerdi
C) Endüljans
D) Haçlı Seferleri
E) Skolastik Düşünce

Weiterlesen: ORTAÇAĞ AVRUPASI TEST-I

TÜRK İSLAM DEVLETLERİ TEST-I

TÜRK İSLAM DEVLETLERİ TEST-I
1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkler'in İslamiyet'i kabul etmesinde etkili olan oluşumlardan biri sayılamaz?
A) Her iki inanışta da kendilerinin dışındaki inanışlara hoşgörüyle yaklaşmaları
B) Türklerin daha önce tanıdıkları dinlerden tek tanrılı dinleri öğrenmeleri
C) Her iki inanışta yönetenlerin yönetme yetkisini tanrıdan aldıklarına inanmaları
D) Türkler' in göçebe bir yaşam biçimini sürdürmeleri
E) Türklerin fetih politikalarını cihat anlayışı ile bütünleştirmeleri

Weiterlesen: TÜRK İSLAM DEVLETLERİ TEST-I

İSLAM TARİHİ TEST - 1

İSLAM TARİHİ TEST - 1
1. İslamiyet'in kabul edilmesiyle Arap Yarımadası'nda yaşayan insanların geleneklerinde birçok değişiklik meydana gelmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tür bir genellemenin dışında kalır?
A) Kan davası
B) Kabe'nin kutsallığı
C) Kabilecilik anlayışı
D) Kölelik anlayışı
E) Kadının toplumdaki yeri

Weiterlesen: İSLAM TARİHİ TEST - 1

Seite 2 von 14

Unterkategorien

joomla visitor

Free business joomla templates