HAÇLI EMPERYALİZMİN DEĞİŞİM DÖNÜŞÜM OPERASYONU!

Irak ta da Afganistan da da aynısını yapmışlardı şimdi de Libya da

aynısını yapıyorlar. 19 Mart ta Irak a bombalar atılmaya başlanmıştı. Yine
19 Mart ta Libya ya bombalar yağıyor.

Dünya yeniden eli kanlı demokrasi havarilerinin kana susamışlığını
yaşıyor. Örgütlüyorlar, silahlandırıp yönetime başkaldırtıyor sonrada
halka zulmediyorsun diye ölüm kusuyorlar.

Avrupalı emperyalistler tarihten bugüne kanla beslenen elleri beyinleri
kanlı olanlardır.

Birinci ve ikinci dünya savaşında milyonlarca insanı öldürenler ne yazık

ki insan hakları özgürlük demokrasi sakızını çiğniyorlar ve çiğnetiyorlar.
Akıl hocalığını kendilerinde hak olarak görebiliyorlar.

Türk Milleti tarih boyunca mazlumun mağdurun zayıfın yanında yer almıştır.
Ne yazık ki şimdi ise koltukları ikballeri için zalimin güçlün kanlı
olanların yanında el pençe duruyorlar. Hıristiyan katliamına sinerek
susuyorlar. Buna rağmen hala kendilerini Müslüman gösteriyorlar.

İslamcı tarikat, cemaat ve partileri dünyevi zevklerle sarhoş ederek
kendilerini köle yapan, Hıristiyan batılı kanlı güçler Müslüman dünyasını
kan gözyaşı şiddet sarmalına soktular.

Kendilerini lider sanan gafilleri ise liderlik ödüllerini Hıristiyanlardan
alırken giydikleri papaz elbiseleriyle halkı kandırmaya devam ediyorlar.

Unutulmamalıdır ki; ABD-İngiltere kendine bağımlı işbirlikçi yönetimler
oluşturmaktadır.

Sömürgeci soykırımcı eli kanlı demokrasi havarileri yalan üzerine kurulu
demokrasi, insan hakları özgürlük refah söylemleri ile halkaları kendi
çıkarlarına göre yeniden düzenlemeye köleleştirme yöntemlerinde değişime
ve dönüşüme devam ediyorlar.

Kitleler; çoğu kez yaşanılan toplumsal, siyasal sürecin arka planını
anlamakta zorlanır. Yaşanılanlar tarih olduktan sonraysa yapılacak bir şey
kalmaz. Geçmişi kitaplardan okuyup belleğine eksiksiz kazıyan insanoğlu
yaşananların nedenlerini ve olası sonuçlarını algılamakta nedense aynı
feraseti gösteremez.

Emperyalizm Ortadoğu coğrafyasında başlattığı değişim dönüşüm
operasyonunun başarılı sonuç vermesini arzulamaktadır. Medya illüzyonuyla
topluma şırıngaladığı psikokültürel narkozun etkisinin operasyon
tamamlanıncaya kadar geçmemesini istemektedir. Ortadoğu halklarının
feraset testinden sınıfta kalıp kalmayacağı verilen narkozun etkisinden
kurtulup kurtulamamasına bağlı görülüyor.

Ortadoğu ülkelerinin tabi tutulduğu değişim-dönüşüm operasyonu sürüyor.
Ulus devlet niteliğinin çözülmesi, siyasi coğrafyanın küçülmesi, millet
bilincinin dağıtılıp etnik ve mezhepsel kompartımanlara bölünme, geleceğe
yönelik ortak hedeflerden vazgeçilerek özgür ülkenin yurttaşlığından
amaçsız sürüye dönüşümün tamamlanması.

Kaderini ve geleceğini belirleme iradesini kaybetmiş, emperyal sistemin
verdiği rolü itirazsız benimseme psikolojisinin yönetimden başlayarak tüm
halkı etkisi altına alması için adeta toplu hipnoz seansı yapılmış
gibidir.

Tarih bize devletlerin güç katsayısının sahip bulundukları ekonomileri
olduğunu göstermektedir. Ekonomik olarak komşularından üstün olanın
siyasal, askeri gücünün de yüksek olması doğaldır. Ekonomik üstünlüğü
sağlayıp çekim merkezi olan, diğerlerinin ekonomik gelişmesini engelleyip
kendisine rakip olmalarının da önünü kesmektedir.

Tasfiye programının ulus ötesi karar mercileri ulus devletin, ulusal
ekonominin infazını milli dirençle karşılaşmadan sonuçlandıracak
psikokültürel sihirli reçete arayışındadırlar. Halkın derin bilinçaltında
yaşattığı kolektif duyarlılığını köreltip, milli kimliğe, kültüre dönüşüp
ulus bilinciyle harmanlanan din algısının yok edilmesini bu nedenle
zorunlu görmektedirler.

Halkın milli kimliğe dönüştürüp içselleştirdiği din algısı emperyalizmin
güdümündeki kimi cemaat önderlerinin kitleleri köleleştiren kayıtsız
şartsız itaat reçeteleriyle değiştirilmek istenmektedir.

Varolan rejimlerin tasfiyesiyle, ekonominin, siyasetin, devletin denge
kurumlarının, kısacası sistemin baştan aşağı emperyalizmin arzuları
doğrultusunda yeniden düzenlenmesi operasyonunu halkların stratejik olarak
algılayamadığı görülmektedir.

Günün SözÜ: Baskı ve zülme karşı bilinçlenme ve örgütlenmek gerekir.

joomla visitor

Free business joomla templates