PETROL SAVAŞI VE HAÇLILARLA İTTİFAK

Irak işgalinde de ABD bakanı Bush haçlı savaşı demişti. 14 haçlı savaşına
muhatap Türkiye ise Irak işgaline ses çıkamamıştı. Şimdi de Libya için
aynı duyarsızlık içindeler.
2. Kılıçarslan, Yıldırım Beyazıd, 1. Murad, Fatih, Kanuni nin, Avrupa
birleşik ordularına karşı verdikleri savaşları yok sayıyorlar.

İslamcı görünen ama din değiştiren, İslamcı görünen münafık siyasetçi,
akademisyen, gazeteci, sivil toplum yetkilileri var. Haçlılarla tarihte
ikinci kez ittifak yapanları Türk Milleti, hiç ama hiç kimse affetmeyecek.

Weiterlesen: PETROL SAVAŞI VE HAÇLILARLA İTTİFAK

ELEŞTİRENLERE BAKIN!

Esip gürlüyorlar. Pişkin pişkin, sırıtarak gerçekleri tersyüz

edebiliyorlar. Eleştiriyorlar.

Kimi? yandaş, candaş ya da yoldaş olmayanları!.

Kendileri kim mi?
Her gün gazetelerde, TV ekranlarda aşina olduğunuz ağızları salyalı
nemalandırılan tipler.

Weiterlesen: ELEŞTİRENLERE BAKIN!

EĞİTİM DE SİYASİ OYUNLAR

Kademeli eğitim sistemiyle ilgili görüşüm merak ediliyor. İnsan kaynaklarının niteliğinin ekonomik, sosyal ve demokratik gelişmemiz için önemi ortadayken, bir eğitimci olarak görüşüm bilimsel gerçekliklere dayanmaktadır.

Bir eğitimci olarak; eğitimin niteliğinin ve niceliğinin geliştirilmesine büyük önem veren bir düşünceye sahibiz. Yetişkin nüfusunun ortalama eğitim düzeyi ortaokul terk olan bir ülkede, sadece kurumlar değil her bir ferdin en önemli meselesinin eğitim olması gerektiğine inanıyorum.

Hızlı teknolojik değişimler, toplumdaki herkesin bu değişime ayak uydurmak için öncelikle temel eğitimlerinin ve becerilerinin güçlü olmasını gerektiriyor.

Weiterlesen: EĞİTİM DE SİYASİ OYUNLAR

PİŞKİNLİK: KİMSENİN YÜZÜ BİLE KIZARMIYOR

Türkiye de siyaset, ithamlarla yapılıyor. Tarihte kişiler arası, partiler

arası, gruplar arası çekişmeler olmuştur. Biri diğerini eleştirdikçe
sivrilmiş halkta güven verebildiği nispette, iktidara gelebilmiştir.

Genellikle ne diyorlar; Acizler. Cahiller. Yalancılar. Aymazlar.
Çaresizler. İftiracılar. Utanmazlar. Yalana kılıf arıyorlar. Çamur
atıyorlar.

Weiterlesen: PİŞKİNLİK: KİMSENİN YÜZÜ BİLE KIZARMIYOR

TÜRKİYE; İNGİLİZ MİLLETLER TOPLULUĞU ÜYESİ Mİ?

Dış politikaya ilişkin alınan hemen her karar öncesi Türkiye cumhurbaşkanları veya başbakanları, İngiltere ile gizemli görüşmeler yapıyor.

Türkiye bağımsız mı? İngiliz milletler topluluğu üyesi mi?
Türkiye cumhurbaşkanı, İngiltere adına genel vali midir?

Weiterlesen: TÜRKİYE; İNGİLİZ MİLLETLER TOPLULUĞU ÜYESİ Mİ?

Seite 3 von 6

joomla visitor

Free business joomla templates