ÇÖKÜŞ - Jared Diamond

“Medeniyetler Nasıl Ayakta Kalır ya da Yıkılır?”
Çöküşten kastettiğim, hatırı sayılır bir bölgede, uzunca bir dönem boyunca nüfus ve veya
siyasi/ekonomik/sosyal yapıda meydana gelen esaslı küçülmelerdir. Örneğin İskandinav
Grönland’ı, arkasında anıtsal kalıntılar bırakarak çöken veya ortadan kaybolan sayısız toplumdan
sadece biridir.
Bu standartlar esas alındığında, günümüzde A.B.D. topraklarında Anasazi ve Cahokia’da,
Orta Amerika’nın Maya şehirlerinde, Güney Amerika’nın Moche ve Tiwanaku yerleşimlerinde, Antik
Yunan’daki Miken ve Girit’teki Minos uygarlıklarında, Afrika’nın Büyük Zimbabve’sinde, Asya’nın
Angkor Wat ve Harappan İndus Vadisi şehirlerinde, Pasifik Okyanusu’ndaki Paskalya Adası gibi
yerlerdeki toplumların önemsiz küçülmeler değil, ciddi boyutta birer çöküş yaşadıkları konusunda
çoğumuz hemfikiriz.

Weiterlesen: ÇÖKÜŞ - Jared Diamond

İKİNCİ ŞANS ÜÇ BAŞKAN VE KRİZDEKİ SÜPER GÜÇ AMERİKA - ZBIGNIEW BRZEZINSKI

İKİNCİ ŞANS ÜÇ BAŞKAN VE KRİZDEKİ SÜPER GÜÇ AMERİKA - ZBIGNIEW BRZEZINSKI
1 Küresel Liderliğin Zorlukları
Tarihsel anlamda 15 yıl çok kısa bir süredir fakat yaşadığımız dönemde zaman inanılmaz bir
hızla ilerler hale gelmiştir. İşte bu nedenle Amerika’nın 1990’larda dünyanın tek süper gücü
olarak ortaya çıktığından günümüze kadar olan dönem hakkında stratejik bir değerlendirme
yapmak için erken değildir. Tarih boyunca tek bir güç hiçbir zaman bu kadar baskın olmamıştır.
İşte bu nedenle Amerika’nın uluslararası liderlik görevini sorumlu ve etkin bir şekilde
gerçekleştirip gerçekleştirmediği önemli bir sorudur. Sadece Amerikanın değil dünyanın
güvenliği ve refahı için...

Weiterlesen: İKİNCİ ŞANS ÜÇ BAŞKAN VE KRİZDEKİ SÜPER GÜÇ AMERİKA - ZBIGNIEW BRZEZINSKI

HAÇLI EMPERYALİZMİN DEĞİŞİM DÖNÜŞÜM OPERASYONU!

Irak ta da Afganistan da da aynısını yapmışlardı şimdi de Libya da

aynısını yapıyorlar. 19 Mart ta Irak a bombalar atılmaya başlanmıştı. Yine
19 Mart ta Libya ya bombalar yağıyor.

Dünya yeniden eli kanlı demokrasi havarilerinin kana susamışlığını
yaşıyor. Örgütlüyorlar, silahlandırıp yönetime başkaldırtıyor sonrada
halka zulmediyorsun diye ölüm kusuyorlar.

Avrupalı emperyalistler tarihten bugüne kanla beslenen elleri beyinleri
kanlı olanlardır.

Weiterlesen: HAÇLI EMPERYALİZMİN DEĞİŞİM DÖNÜŞÜM OPERASYONU!

TÜFEK MİKROP VE ÇELİK - JARED DIAMOND

TÜFEK MİKROP VE ÇELİK - JARED DIAMOND
MS 1500’lü yıllarda Avrupalı sömürgeciler dünyaya yayılmaya başlarken farklı kıtalardaki
halklar arasında teknoloji ve siyasal örgütlenme bakımından büyük farklılıkların bulunduğu
anlaşılmıştır. Son buzul çağının sonuna (MÖ 11.000) kadar bütün kıtalardaki bütün halklar
avcılık ve toplayıcılık ile geçiniyorlardı. MÖ 11.000- MS 1500 yılları arasında farklı
anakaralardaki farklı halklar farklı hızda gelişim göstermiştir. Avustralya ve Amerika yerlileri
avcı ve toplayıcı iken, Avrasya halklarının büyük bölümü ile Güney Amerika ve Sahra’nın
güneyinde yaşayan halklar tarım, hayvancılık, metal işleme teknolojisi, karmaşık siyasal
örgütlenme becerilerini geliştirmişlerdir. Avrasya da yaşayan kabilelerin ekonomik ve sosyal
alanı düzenleme biçimleri (yazı, bronz alet yapımı, taş yontma yöntemleri vb) diğer
bölgelerdeki halkalara göre tarihsel olarak çok erken evrede gerçekleşmiştir.

Weiterlesen: TÜFEK MİKROP VE ÇELİK - JARED DIAMOND

RUHLARIMIZDA ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ HAYKIRAN BİR ŞEY VAR

Cümle; Martin Luther King e ait!

Ortadoğu da birbiri ardına patlayan halk hareketleri belirsizliğini
koruyor.

İlginç olan; Rusya ve Çin in itirazı yanında Arap Birliğinin Libya ya
bombalar yağmaya başlayınca biz bunu istememiştik itirazını yapmasıdır.
Türkiye yetkilileri ise çelişkili açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Bölge ülkeleri değişimde henüz başlangıçta yer alıyorlar.

Weiterlesen: RUHLARIMIZDA ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ HAYKIRAN BİR ŞEY VAR

Seite 2 von 6

joomla visitor

Free business joomla templates